Az új kezdet záloga

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Szózat szól: Kiálts! Ezt válaszoltam: Mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága! Megszárad a fű, elhull a virág, ha az ÚR szele fuvall rá; bizony fű a nép. Megszárad a fű, elhull a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad! (Ézsaiás 40,6-8)

Két párhuzamos szívbéli állapot csendül fel ebben az igerészben. Az egyik a múlandó emberi élet sikolya, amikor valaki megérti: az ember élete olyan, mint a gyorsan lepergő homokóra, a hervadó virágos mező, a porrá omló test. A másik az Isten Lelkétől megérintett Istenhívő ember bizakodó hitvallása a múlandóság sodrában arról, amit nem rág meg az idő, a halál le nem arathat és a múló századok sem emészthetnek el.

A világ valójában ebben a két pólusban él. Felsikolt az istentelenség: minden múlandó, fű, virág, test és élet. Az idő múlása erősebb minden másnál. Aki megmarad ennél, ebben a felfogásban, gondolkodásban, annak valóban nincs reménysége, és nincs igazán békessége sem. Azért néz a legtöbb ember félelemmel az eltűnő évre és még nagyobb félelemmel és aggodalommal a jövő esztendőre, mert nincs kapaszkodója, és nincs Istene, aki megigazítsa, megvidámítsa, megvígasztalja és aki személyes Megvál- tója lenne. Az idő múlása nagyon sokszor eszébe juttatja az embernek mindazt, amit elszalasztott, elmulasztott, elhanyagolt, lebecsült, egyszóval a bűneit. Ezért a félelem.

A Szentírás alaptanítása: a bűneset alá rekesztett ember az édenkerti lázadás óta szembetalálkozik a halállal, ami kikerülhetetlen a számára. Jézus világosan megmondta: egy valami nem mulandó, az Ő beszéde, igéje, a Szentírás üzenete, tanítása. A mulandóság alá rekesztett emberi lét félelmetes volta megnyomorítja az embert Isten nélkül.

Isten beszéde mindörökre megmarad: ez azoknak, akik hisznek Jézusban örömüzenet. Akiben él hit által a feltámadott Jézus Krisztus, az már nincs az elmúlás hatalma alatt. Ezen az egyetlen módon győzhető le a múló és romboló, halált hozó és pusztító idő és a mulandóság maga. Az értünk meghalt és feltámadott Jézus az új élet, az új év, az új kezdet záloga!

Boldog, békés új esztendőt adjon az Isten Mindnyájunknak!

Varga Róbert lelkipásztor