Csütörtöki lelki táplálék

Olvasandó: Róma 10,13

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

Az emberek legnehezebben azt ismerik el, hogy segítségre van szükségük, ha olyan nehézséggel találkoznak, ami meghaladja az erejüket, vagy képességüket.

Mit jelent az, hogy segítségül hívni Jézus “nevét”? Hívni őt, ez azt jelenti, hogy hiszek benne, csak abban bízom, akit valamennyire ismerek. Jézust megismerni azt is jelenti: bízni benne, sőt, csak benne bízni életünk kérdéseire nézve. Imádkozni, vagyis beszélgetni vele, megvallani Őt mások előtt.

A Szentírásban azt olvassuk, hogy Jézus nevére minden térd meghajlik. Földieké, föld allattiaké és mennyeieké egyaránt. Az üdvösség szó azt jelenti: megmenekülni Isten jogos (bűneset óta jogos) ítélete alól Jézus kereszthalálának érdeméért. Az üdvösséget nem lehet kiérdemelni, megszerezni, megvenni, vagy érzelmi állapotként elérni. Isten adja az üdvösséget ajándékba, de a hit az a alapja. A hitre épül. Nem akármilyen hitre, hanem a Jézus Krisztusba vetett hitre. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság Krisztus megismerésére eljusson. Jézus meghalt mindenkiért és nem csak azokért, akik a hívást elfogadják.

Belátni azt, hogy rászorulunk a kegyelemre és a bocsánatra, ez alázatot kíván. Az üzenet világos: aki Istenhez fordul segítségért, annak Isten Jézus érdeméért segít!

Varga Róbert lelkipásztor