Építkezés

Mindaz, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette házát. És ömlött az eső, jöttek az árvizek, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert kősziklára épült. Mindaz, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette házát. És ömlött az eső, jöttek az árvizek, fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, amely összeomlott, és romhalmazzá lett.

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Az építkezések korát éljük. Szinte nincs olyan ingatlan, amellyel kapcsolatban felújítás, bővítés vagy szigetelés elvégzése ne került volna szóba. Ilyenkor mindenesetben kérdésként jön elő: Milyen az alap? Elég mélyen van-e? Milyen anyagból  készült, van-e elég vasalat a betonban, vagy csak úgy lerakták annak idején a puszta földre az első téglasort. Különösen fontos kérdés ez a vályogból készült, épült házak esetében.

Nem csak az építkezések korát éljük, de a romboló viharok és soha nem látott módon lezúduló esőzések korát is. Jézus a házat építők példázatával  világossá akarta tenni: ahogyan a valóságos építkezés során is lehet alap nélkül falazni, úgy a lelki élet, lelkület az élet házunk területén is lehet alap nélkül élni.

Az ember életének az alapja az Istennel való közösség. Mindenki, aki enélkül akar élni, előbb, vagy utóbb az élet viharaiban átéli, megérti és megtapasztalja Jézus szavainak igazságát. Aki “életházát” az Isten nélkül építi, az a viharok idején nem marad meg, vagy legalábbis súlyos lelkiállapotba kerülhet. Pontosan úgy, mint az a példázatbeli gazda, aki homokra épített a házát, kőszikla helyett. Nagy lett annak a romlása, mondja Jézus.

Jézusra, Jézussal “építkezni” azt jelenti: hiszek benne, csak Őbenne bízom, az Ő akaratát keresem, kutatom, és ha megértettem, cselekszem is. Az a Jézus, aki a kereszten meghalt, halálával megalapozta minden ember számára az új élet, a lelki alap lehetőségét!

Varga Róbert lelkipásztor