Igaz a bűnösök között…

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Olvasandó: Ézsaiás 12.

Miért engedte azt Isten, hogy Jézust, akin nem volt rajta a bűneset átka és nem követetett el egyetlen bűnt sem, mégis a bűnösök közé sorolják? Azért, mert csak így lehetett közbenjáró az Istentől elszakadt ember és az emberre a bűneset óta váró Isten között. Minden ember az eredendő bűn átka alatt születik meg, ezért ember nem adhat szabadulást egy másik embernek, még feloldozást sem, akármennyire is hirdeti ezt néhány felekezet. Kívülről nem lehet a bentlévőkhöz szólni, így Jézusban, Isten Fia által, Isten az emberekkel azonosult, de nem azonosult sem a bűnesettel, sem a bűneikkel.

Isten nem vár tőlünk jóvátételt és megoldást, mert arra képtelenek vagyunk.

Az ember életének a megoldása: Jézus Krisztus! Isten Jézus által nem valamilyen idegen bolygóról földre szállt megoldás, hanem az emberhez hasonlóvá vált Isten! Teljes sorsközösséget vállalt velünk, úgy, hogy nem azonosult a bűneinkkel. Mivel testileg Jézus nem Józseftől született és Mária csak kihordta őt, így a bűneset átka nem érte Jézust. Úgy azonosult emberi, földi létezésünkkel, hogy az Isten haragja nem volt rajta. Viszont magára vette bűneink büntetését. Ap.Csel.4,12 “nincs más név az ég alatt, amely által megtartatunk…”

Isten feltámasztotta Jézust a halálból, és ez azt is jelenti, hogy elfogadta Jézus Krisztus kereszten bűnért hozott áldozatát. Ő fizette meg az Istenhez térésünk lehetőségének az árát, hogy aki hisz Őbenne, annak örök élete legyen (Mt.11,28)

Varga Róbert lelkipásztor