Ki neked Jézus?

Még aznap este azt mondta nekik: Menjünk át a túlsó partra! Elbocsátották azért a sokaságot, hogy átvigyék őt azzal a hajóval, amelyben volt, de más hajók is voltak vele. Időközben nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, annyira, hogy az már-már megtelt. Ő pedig a hajó hátsó részében egy vánkoson szunnyadt. És fölkeltették őt ezekkel a szavakkal: Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Erre felkelt, megdorgálta a szelet, majd azt mondta a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és nagy csendesség lett. Majd így szólt hozzájuk: Miért vagytok ilyen gyávák? Hogy van az, hogy nincs hitetek? Ekkor nagy félelem fogta el őket, és ezt mondták egymásnak: Kicsoda ez, hogy a szél is, és a tenger is engedelmeskedik neki?

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Isten népe évezredek óta várta a Messiást, hol jobban, hol kevésbé reménykedve abban, hogy egyszer eljön. Amikor eljött, akkor pedig kétségbe vonták, hogy Jézus az. Ilyen az ember. “Ki ez, hogy a szél és a tenger is engedelmeskedik neki?” (41.v.). Békét és igazságot reméltek a Messiástól. Amikor azonban azt Jézus hirdette és hozta el, akkor nem hittek neki, hiszen ő “csak” egy ácsmester fia volt.

Nem véletlenül szerepel Jézus családfája a Bibliában. Dávid-házi, királyi leszármazott volt. A nép azonban nem olyan Messiást akart, aki szelíd és alázatos, hanem olyat, aki a római megszállók elleni felkelés élére álló politikai harcos, sőt szabadságharcos. Aki úgy ad szabadulást, hogy először kiűzi a rómaiakat, azután helyreállítja Izrael függetlenségét.

Isten terve azonban nem ez volt. Ézsaiás próféta világosan leírja ezt (Ézs. 61,1-2). Jézus viszont – és ez zavart keltett – minden olyat megtett, amit csak a Messiás tehetett meg. Úr volt a betegségeken, a démonokon, a természet erői felett, az ördögön és a halálon is.  Ő azért jött, írja Máté evangélista, hogy “…életét adja, váltságul sokakért.” (Mt. 20,28). Egy személyben volt úr és Isten szolgája. Péter ezt vallja meg, amikor kimondja Jézusról: “Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” (Mt. 16,16). 

Mi eljutottunk-e már ide, erre  hitvallásra? Ki neked Jézus?

Varga Róbert lelkipásztor