Mi az egyház, a keresztyén egyház alapja?

És állhatatosan kitartottak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Mindenkiben félelem támadt, ahogy az apostolok sok csodát és jelet tettek. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és birtokaikat eladogatták, és szétosztogatták mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. Mindennap kitartóan, egy szívvel-lélekkel összegyűltek a templomban, és házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesedve az eledelben, Istent dicsőítve és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig naponta szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. (Ap.Csel.2,42-47)

Mi az egyház, a keresztyén egyház alapja? Az, ha valaki befogadja hit által Jézus Krisztust az életébe, így Isten gyermekei nagy családjának tagjává válik.

A keresztény szó a görög krisztianosz szó magyar megfelelője, ami azt jelenti: Krisztushoz tartozó, krisztusi. Nincs tehát köze a kereszt szóhoz. Először Antiochiában hívták így a Krisztust követőket, látva azt, hogy mennyire szeretik egymást és másokat (Ap.Csel.11,26). Az egyház szó eredetije a görög eklézsia, amely a világból kihívottak közösségét jelenti. 

Mi teszi Jézus követőit gyülekezetté? A közös Bibliaolvasás: Róma 1,12, Zsid.10,24, a közös imádság: Mt.18,19-20, az istentiszteleten elhangzó igehirdetés hallgatása, az úrvacsorai közösség, időnként közös szabadidő. A keresztény közösség szolgáló közösség is, mert nem oraganizáció (szervezet), hanem élő organizmus, mint az emberi test. A gyülekezetben senki nem felesleges, és senki sem boldogul egyedül, szükségünk van a másikra! A Krisztus testhez tehát azok tartoznak, akik hisznek Jézusban, általa, vele, “belőle” élnek. Minden társadalmi, szoiciális, vagy gazdasági különbség ellenére. A világon, a világban szétszórva, mégis Jézus Krisztushoz  tartozóként.

Hit által tagja vagy-e ennek a földi-mennyei közösségnek? Nem az a kérdés, hogy egyháztag vagy-e valamelyik felekezetben, hanem az, hogy az élő, feltámadott Jézus népéhez tartozol-e hit által?

Varga Róbert lelkipásztor