Szívünk állapota

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, parázna vagy olyan, mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szereztem. A vámszedő pedig távol állva még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem mellét verve ezt mondta: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek! (Luk.18,10-13)

A templom, Jézus korában az imádkozás helye is volt, nem csak az áldozatbemutatásé. Az egyikük egyházi vezető volt, a másik pedig egy gyűlölt, a római megszállókkal együttműködő hivatalnok. A példázattal Jézus a látszatról a valóságra tereli a hallgatók, olvasók figyelmét. Ketten Isten színe előtt, de milyen más lélekkel! A farizeus látszólag lelki egészségben “szenvedett”, a vámszedő lelki betegséggel küzdött. Az egyik minden törtvényt betartott, a másik látta saját törvényezegéseit, mindet! Egyikük a társadalom megbecsült tagja volt, a másikuk a társadalom gyülöletétől szenvedett.

Az emberi szem így osztályozott és ez a legtöbb esetben ma is ugyanígy van. Isten azonban a szíveket, szívünket nézi és egészen mást lát, mint amit egy ember. (Olv.! 1Sám.16,7) Aki imádkozik, számoljon azzal, hogy Isten nem a “szövegre” figyel, hanem a szívünkre.

A vámszedő csak 5 szót mondott – de az olyan volt, mint egy express e-mail. “Istenem légy irgalmas nekem bűnösnek!”. Az Isten irgalma Jézus! Ő a bocsánat záloga. Róm. 5,1 Krisztus által van békességünk az Istennel, Jézus Krisztus által leszünk igazzá.

A farizeus imájára Jézus nem szól semmit sem. Nem ment feljebb, mint a terem teteje. A vámszedő őszinte szavai eljutottak Isten elé. Vallásos teljesítmények az emberektől vagy az egyházaktól nyerik el jutalmukat, de az Isten előtt csak a szívünk állapota számít!  1Péter 5,5. Bocsánat a múltunkra, bocsánat a jelenre és bocsánat azokra a bűnökre is, amelyeket még elkövetünk. Ezt csak Jézus tudja megoldani, de Ő akarja is. Ezért jött és ezért halt meg a kereszten!

Varga Róbert lelkipásztor