Csütörtöki lelki kenyér

Olvasandó: Lukács evangéliuma, 24,34

Kedves imádkozó és olvasó testvérek!

Az emberek a legtöbb esetben azt kérdezik, amikor valamiről beszélgetnek: „Mi a hasznom abból, ha így teszek?” Jézus feltámadásával kapcsolatban is felmerülhet ugyanez a kérdés. Mi a hasznunk a feltámadásából?

Először is az, hogy Jézus feltámadása megerősítette a tanítványokat abban, hogy Jézus az, akinek az Írások mondták. Kígyógyította őket csüggedésből és gyászban megtört szívük sebét begyógyította. Azt élték át, amit mi is sokszor, amikor meglátjuk Isten dicsőségét: Mégis igaz minden! Jézus feltámadása megerősítette azt, hogy Ő valóban Isten Fia. Azért kellett meghalnia, mert ez volt a küldetése. Élete, halála, feltámadása, mennybemenetele, mind igazolta: Jézus Krisztus az Isten Fia, Megváltó. Jézus feltámadása bizonyossá tehet bárkit abban, hogy az Ő szenvedése és halála, elég volt az Istennek arra, hogy aki hisz Jézusban, az bűnére (eredendő bűn) és bűneire bocsánatot kapjon.

Isten Jézus halála és feltámadása által megbékült az emberrel. Aki hisz, azon többé nincs az Isten haragja. Jézus feltámadásával legyőzte a halált és az ördög hatalmát, így a keresztyén ember fölött már csak Istennek van hatalma.

Jézus feltámadása által kiderült: ő tud egyedül örök életre vezetni, nincs más, aki erre képes és kész lenne. Benne olyan főpapunk van, akihez járulhatunk bűneink bocsánatáért és aki a mennyben is szüntelenül közbenjár értünk. Az Ő országának ajtaja nyitva van mindenki előtt, aki Benne hisz.

Jézus feltámadása a mi biztos reménységünk testünk feltámadására nézve. Az örök élet mindazoké, aki ismerik Őt, hisznek Benne és akik életének Jézus az Ura. Az egész élete megváltozik annak, aki hisz a Feltámadottban és ezt mások is látják rajta. A feltámadás „haszna” így másokra is hat, Isten pedig pontosan ezt akarja. Látszódjék meg, hogy a Feltámadott új életre támaszthat fel bárkit, aki hisz!

Varga Róbert lelkipásztor