Kategória: Uncategorized

Várakozás

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek! Az állhatatosság tökéletes cselekedetet jelent, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. (Jakab 1,4) Minden Istenhívő emberrel előfordult már, hogy azt kérdezte Istentől: “Miért kell ennyit várnom?”

70 x 7 x

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!  Olvasandó: Mt 18,21-35 Örök kérdése ez minden embernek: Hányszor kell megbocsátanom valakinek, ugyanannak az embernek? A tanítványok is ezt kérdezték Jézustól, hozzátéve, még 7x is? Jézus kijavította

Mérlegelés

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek! Az ÚRé az igaz mérték és mérőserpenyő, az ő műve minden mérősúly. (Példabeszédek 16,11) Életünk során állandóan mérlegelnünk kell. Gondolatainkat, szavainkat, gesztusainkat, mások szavait, viselkedését,

Csend

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek! Olvasandó: 1Királyok 19,1-14. Manapság az egyik legnehezebb dolog, hogy csend legyen körülöttünk és talán még nehezebb feladat, hogy belül a lelkünkben is csend legyen. Legalább egy rövid időre,

Lakoma?

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek! Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. (Róma 14,17) Jézus az Isten országát több példázatban hasonlítja lakomához, de az Isten

Határok

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek! “Az ősi határt ne mozdítsd el, amelyet őseid jelöltek ki.” (Példabeszédek 22,28) Minden viszály, veszekedés és háború egyik alapja, amikor valakinek nem elég a saját élettere, pénze, lehetősége és

Indulat

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek! Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is volt. (Filippi 2,5) Az apostolok leveleiből megállapítható, hogy az első keresztyén közösségek között jelentős eltérések voltak.

Egyél!

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek! Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli

Magvetés

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek! Olvasandó: Máté evangéliuma 13, 3-23 A tanítványok nem értették Jézus példázatát, pedig az a napi teendők lelki átültetése volt.  A föld ebben a példázatban az ember szívét

Keddi áhitat

Olvasandó: Lukács ev. 19,1-10 Kedves imádkozó, olvasó Testvérek! Zákeus ismert alakja az Újszövetségnek. Alacsony termetű, fővámszedő, másokat rendszeresen megkárosító, a római megszállókkal lepaktált ember volt. Mondhatjuk azt is: a vagyonos,

Keddi áhitat

Olvasandó: Apcsel 1, 1-12 Kedves imádkozó, olvasó Testvérek! Lukács evangélista pontosan utánajárt mindannak, amit Jézus életéről, személyével kapcsolatban a még élő tanúktól, a tanítványoktól megtudhatott. Jézus feltámadása után 40 nappal

Heti ige

Olvasandó: Lukács 21,10-14. Kedves Olvasók! Április első napjaiban érünk a református Bibliaolvasó kalauz szerint a fent írt részhez a Lukács evangéliumában. Az a helyzet, mint amiben most a világ országai