Lék az életünkön

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

“Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2 Timóteus 1,7)

A félelem elképesztő dolgokra sarkallhatja az embereket. Jóra és rosszra egyaránt. A félelem megnövelheti  a teljesítményt, de teljesen apatikussá, mindenbe belenyugvóvá is tehet valakit.

Sokan elfogadják a bűnbocsánatot, de mégis életük egy pontján elakad a hitük. Valaki így imádkozott: “Tölts meg Uram lelkeddel” – ezt hallva mellette megszólalt egy férfi: “Nem tudod megtenni Uram, mert lék van az életén!”. Sokak életén, keresztyén életén is lék van.

Mi a félelem ellenszere? A hit, bizalom és fegyelmezettség. A hit és a bizalom kérdése sokak számára érthető, de a fegyelem? Ez hogyan lehet a félelem ellenszere? A fegyelmezést a középpontban kell elkezdenünk. A középpontban emberileg mindenkinek a saját élete áll. A Krisztus követésben természetesen Jézus, de emberi síkon mi magunk.

Jak.1,8 ban azt olvassuk: Az ember ne legyen kétszínű, minden útjában állhatatlan ember. Őrizzük meg Isten rendeléseit és törvényét (1Kir. 8,61). Salamon bölcs ember volt, de a feleségei (fegyelmezetlenség szexuális téren), elhajtották a szívét idegen istenek után (1Kir. 11,4).

A fegyelmezett élet alapja az Isten uralma, amennyire csak lehet az életünk felett. Mivel sokan nem őrzik meg a szabadidő, pénz, siker, dicsőség, test, stb. dolgaiban a szívüket Istennek, elhajolnak Istentől és sok kárt szenvednek. A belső rendezetlenség a külső életet is romlásba viheti. Valakiről azt mondták: “Közel volt ahhoz, hogy nagy ember legyen, példakép, de nem lett azzá, mert a mellékes dolgokat átadta Istennek, de a szívét nem!” A józanság Lelke nem lehetett benne, mert nem Isten lelke volt az élete középpontjában.

A 37. Zsoltár 31. versében ezt olvassuk: “Istenének törvénye van a szívében, lépései nem ingadoznak”. Jézus szívében Isten törvénye volt, ezért nem ingadozott életében, és akkor sem, amikor a keresztre szegezték.
Ilyen megingathatatlan emberekké akar formálni bennünket is!

Varga Róbert lelkipásztor