A belső szobánk

És amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik a zsinagógákban és az utcák szegletein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek: elnyerték jutalmukat. Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titkon, ajtódat bezárva imádkozz a te Atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. (Máté 6,5-6)

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

Amikor a kereszténységet vallásnak nevezik, mindig arról beszélnek, aminek igazából nincs köze az élő hithez. Ezért nem lehet a kereszténységet az 5 világvallás közé besorolni, mert aki hisz Jézus Krisztusban és hitben, hittel követi Őt, az nem vallásos ember. Az a feltámadott, élő Krisztus követője.

Jézus kortársai, a farizeusok és az írástudók, nyilvánosan úgy tettek és jártak, hogy mindenki láthatta: ők azok, akik profi módon betartják a mózesi törvényeket. Jézus azt mondta erről a viselkedésről: Az emberektől megkapták az elismerést és ezzel a jutalmukat is. Istenig nem jutott el tőlük semmi sem. Egy idős apácától kérdezték meg egy riport filmben: “Nem elégedetlen-e, hogy vizes lakásban, fürdőszoba nélkül kell élnie és semmi elismerést nem kap az áldozatos hittan oktatásáért?” Wagner nővér azt válaszolta: “Tudja, egy dologért egy helyen fizetnek. Vagy idelenn, vagy odafenn!” 

A mi “belső” szobánk a csend, Istennel. Vele “összezárva” soha nem vagyunk egyedül és amit a belső szobában mondunk el Neki, azt Ő hallja és a maga idejében válaszol majd. A Te Atyád – mondja Jézus – belelát ebbe a belső szobába és egyértelműen nem csak hallja azt, amit mondunk ,de látja is azt, amit teszünk. Az imádság beszélgetést Istennel amire Isten válaszol, vagy azonnal, vagy akkor, amikor eljön a meghallgatás ideje. A Biblia világos tanítása:  Amit Isten akarata szerint kérünk, azt Ő megadja. Kérj, keress, zörgess, mert Jézus hallja!

Varga Róbert lelkipásztor.