Csütörtöki lelki kenyér

Olvasandó: Róm. 15,1-7.

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Az egyik legfontosabb kérdés az ember életében az erő kérdése. A Szentírás egyik ősi nyelvében a görögben a dynamisz=erő szó gyakran előfordul. Később a dinamit nevű robbanóanyag elnevezése is ebből származik. Pál azt írja rómaibelieknek, hogy ti vagytok az erősek! Hogyan lehetséges ez, hiszen azok akik hisznek, járnak templomba, próbálnak engedelmeskedni Isten szavának pont azt élik át, hogy sokszor erőtlenek lelkileg és testileg is. Az apostol arról beszél, hogy aki hisz Jézus krisztusban az akkor is erős, ha egyébként erőtlenségekkel küzd.

A hívő ember nem statikus, hanem dinamikus. Az Istenhit az élet egész területét megmozgatja. Mássá teszi és átalakítja. Gyakran lehet látni, hogy amikor valaki hitre jut, az addig hallgatag ember elkezd beszélni és a bőbeszédű pedig meggondoltabb és ritkábban szóló lesz. Minden a helyére kerül.

Erős lesz az erőtlen és nem csak a maga terhét tudja hordozni, hanem még másokéból is tud és akar magára venni. Mindezt a türelem és a vigasztalás Istene adja meg kinek-kinek. De hogyan? Úgy, hogy kérhetjük! Erőtlenségeinket, helyzetünket, állapotunkat, családi helyzetünket, szívünket ismeri és tud segíteni.

Mi erősek?! Van, aki mosolyog ezen. De az az igazság az, amikor kiderül, hogy a Jézusba vetett hit a békesség forrása, akkor mások is elgondolkodnak és sokszor irigylik a keresztyének békességét és erőtlenség idején is világossá váló emberfeletti erejüket. Nem mi válunk erősebbé, hanem a hívő emberben élő Krisztus ereje válik nyilvánvalóvá. Az erő forrása Jézus Krisztus. Mi pedig átélhetjük, ha Őbenne bízunk, ad, ad és ad. Erőt, szeretetet, józanságot és békességet. Fordulj hozzá, hit, imádság, igeolvasás által csatlakozz az Isten kimeríthetetlen erőforrására.

Varga Róbert lelkipásztor