Volt-e már névsor csere az életünkben?

De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem inkább annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben. (Lukács 10,20)

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

A tanítványok örömmel térnek vissza a szolgálatból és elmondják, hogy még a démoni lelkek sem tudtak ellenállni Isten lelke hatalmának. Ebből mindjárt 2 dolog derül ki. 1. Vannak démonok és vannak démonilag megszállt emberek. 2. Jézus hatalma korlátlan és a megszállottaknak is tud szabadulást adni.

Ami azonban fontos és amit Jézus is hangsúlyozott: ami igazán fontos, az az, hogy kinek-kinek a neve ott van-e az üdvözültek listáján? Az üdvösség azt jelenti: megmenekülni hit által az Isten ítélete alól. A nevünk sokféle listán szerepelhet: fizetési lista, orvosi műtétre várók listája, CT előjegyzés, telekkönyvi bejegyzés, stb. Ami a legfontosabb, hogy az örök életet kapottak névsorában ott van-e a nevünk? A név az azért fontos, mert annak alapján azonosítanak minket.

Isten előtt ott van minden ember neve. Hogyan tartja ezt “fejben”, hogyan  lehetséges, hogy mindenkit név szerint ismer? Ő a Teremtő, neki ez nem  okoz semmiféle nehézséget. Ahogy mi is tudjuk – ha van valakinek 15 gyereke – mindegyik nevét és ismerjük a tulajdonságaikat. Isteni mércével mérve a milliárdos létszám sem okoz gondot.

Volt-e már névsor csere az életünkben? Az Isten nélkül élve a halál listán áll a nevünk. Jézus Krisztus azért halt meg a Golgotán, hogy nekünk új életünk, új nevünk lehessen és ott szerepeljünk az üdvözültek névsorában.

Varga Róbert lelkipásztor