Csütörtöki áhitat

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

És az egész sokaság, amely erre a látványra összeverődött, amikor látta a történteket, mellét verve tért haza. Lukács evangéliuma 23,48

A megfeszített Jézus keresztje alatt sokféle ember volt. Voltak olyanok, akik csak egy megható történetet láttak. Voltak olyanok, akik egy ártatlan ember igazságtalan elítélést látták. Olyanok is, akik Isten prófétáját siratták – mi lesz a néppel, amely megöleti az Isten emberét?

Olyanok is voltak, akik felismerték Jézusban az Isten Fiát. Először a pogány római százados értette meg: Jézus Krisztus valóban király, valóban bűntelen és valóban Isten Fia. Ez mindig a hit felismerése.

Voltak olyanok, akik a mellüket verték (akkori szokás szerint, hogy mindenki lássa) és úgy tartottak bűnbánatot.

Azt azonban most is mindenkinek érdemes végiggondolni: Jézus valóban értünk, helyettünk és miattunk halt meg a Golgotán. Önként, szeretetből, hogy minket megmentsen, üdvözítsen (megmentse a benne hívőket az ítélettől) a kárhozattól.

Jó, hogy nagypéntek után húsvét jön! Nekünk már nem halott, hanem feltámadott Urunk van! Jézus feltámadása az Ige szerint a mi feltámadásunk záloga. Az első ő volt, és aki benne hisz, az ugyanúgy feltámad, mint ahogyan az Jézussal történt. Ezt elhinni, a hit próbája!

Jézus feltámadása bizonyítja: A Mindenható Isten elfogadta Jézus helyettes elégtételét. Az Ő halála a mi új életünk alapja. Boldog ember az, aki komolyan veszi és magára nézve igaznak és érvényesnek tartja nagypéntek és húsvét tényeit: Boldog, aki hisz Isten szavának! Áldott feltámadás ünnepet kívánok minden kedves olvasónak!

Varga Róbert lelkipásztor