Csütörtöki lelki táplálék

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

Olvasandó: Máté evangéliuma 21,1-11

Amikor Jézus és tanítványai kelet felől közelednek Jeruzsálemhez, először Betfagéba érnek. Ott küldi el Jézus két tanítványát, hogy vezessék hozzá azt a nőstény szamarat, csikójával együtt, amit a bevonuláshoz Isten elkészített.

Azzal, hogy megtalálják a szamarat és odavezetik az anyaállatot és a csikóját Jézushoz két prófécia teljesedett be: Zakariás 9,9 és Ézsaiás 62,1. (az eljövendő király szelíden és szamárcsikó hátán vonul majd be Jeruzsálembe. A csikó a béke jelképe volt, mert az igazi hadvezér fehér ló hátán vonult be a meghódított, vagy visszacsatolt területre. (ld. Kolozsvár, vagy Felvidék II. VH.)

Jeruzsálem ekkor már a közelgő Húsvét miatt tele volt zarándokokkal. Sokan Galileából jöttek és ismerték Jézust, sok csodatételét látták. A 118. Zsoltár 26. versét kiáltották: „Hozsanna a Dávid Fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön!” A hozsanna héber szó azt jelenti: „Ments meg, könyörülj rajtunk!” Tudták ők pontosan, hogy csak Jézus tud rajtuk segíteni.

Mi hogyan gondoljuk? Még mindig mi próbáljuk „lelkileg barkácsolni” az életünket, vagy világosan látjuk már: vagy bevonul Jézus az életünkbe, vagy elveszünk!

Az egész járványhelyzet világossá kell hogy tegye lelki értelemben is: az emberiség elveszett állapotban van és igazából az egészet nem tudjuk kezelni. Ahogyan naponta sajnos több ezren halnak meg a világon a fertőzésben, úgy pusztulnak lelkileg az életek. Nem segíthet sem pénz, sem kapcsolatok, sem felhalmozott vagyon, sem a családtagok. Jézus nélkül meghalunk.

Ő azért jött, hogy mi is kimondjuk azt, amit ott, akkor az emberek: Jézus „Ments meg, könyörülj rajtunk!” Még mindig úgy gondolod, hogy boldogulsz Isten nélkül, vagy kezded már látni?

Jézuson kívül senki más nem tud segíteni rajtad. Amikor valaki ezt megérti, belátja és Jézushoz fordul, ott indul el az igaz változás egy emberi szívben!

Varga Róbert lelkipásztor