Csütörtöki lelki kenyér

Olvasandó: Ap.Csel.4,36-37

Kedves Testvérek!

Barnabás ciprusi származású volt, a neve azt jelenti: vigasztalás fia, prófétai ígéret fia. Eredeti neve a lévita származása miatt a József. Pál testvére és munkatársa volt, akivel már Antiókhiában is együtt szolgált, ahol először nevezték krisztusinak, vagyis keresztényeknek a keresztényeket. (Ap.Csel. 11,26.)

Kétféle módon találkozunk a keresztyén szóval: keresztény és keresztyén. A keresztény írásmódot a latin befolyású területeken használták, míg a keresztyén írásmód, a keleti befolyásra utal, amiben van egy lágyító jel. Mind a kettő ugyanazt jelenti: christianos: Krisztus követője, Krisztusi ember. 

A kereszténység szó nem szerepel a Bibliában, azt először Ignatius egyházatya használta, a második század első felétől, és azt akarta kifejezni vele, hogy akiknek fontos Jézus Krisztus követése, hitben járnak, élnek, és üdvösségük van, azok a keresztyének, krisztusi emberek.

Barnabás Jézusban megtalálta élete vígasztalóját, a békesség forrását. Amikor valaki hitre jut, ez mindig így van. Barnabásnak egyértelművé lett, amije van, azt arra használja, hogy másokon segítsen. Földje volt, azt eladta és a pénzt az apostolokhoz vitte, hogy a gyülekezet ínségbe jutott tagjain segíthessen.

Ami a miénk, azt arra kapjuk, hogy másokon segítsünk. Ez nem azt jelenti, hogy minden keresztyénnek minden értéktárgyától meg kell szabadulnia, hanem azt: úgy éljek a javaimmal, mint aki tudja: mindent Istentől kapunk, de legalább a jövedelmem tizedét (Malakiás könyve 3,6-12.v.) adjam “vissza” az Istennek, mert többek között ez az egyik alapja az anyagiakban az áldásnak és gyarapodásnak.

Azt mondja Isten “Tegyetek próbára engem!”. Barnabás “próbára tette Istent” és meglátta Isten szavának igazságát. Mivel azt tette, amit hirdetett, Barnabás igehirdetésének és szolgálatának hitele volt. Ilyen vígasztalók és igehirdetők után sóvárog a világ. Ilyen “vigasztalás fia” lehet bárki, aki hisz, férfi és nő, fiatal és idős keresztyén. Először hitre kell jutni, azután szolgálhat valaki úgy, mint Barnabás.

Varga Róbert lelkipásztor