Mi a “vagyonod”?

Jerikóba érkezett, és végigment a városon. És volt ott egy Zákeus nevű ember, egy gazdag fővámszedő, aki igyekezett Jézust látni, hogy ki ő, de a sokaságtól nem láthatta, mivelhogy alacsony termetű volt. Ezért előrefutott, és felmászott egy eperfügefára, hogy onnan lássa, mert arra vitt az útja. Amikor Jézus arra a helyre jutott, feltekintett, észrevette, és azt mondta neki: Zákeus, hamar szállj le, mert ma nekem a te házadnál kell megszállnom. Erre sietve leszállt, és örömmel fogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, és azt mondták, hogy bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállt, és azt mondta az Úrnak: Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamivel megcsaltam, annak négyszer annyit adok helyette. Erre Jézus azt mondta neki: Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az Emberfia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. (Lukács 19,1-10)

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Zákeus fővámszedő volt, ez azt jelentette, hogy amikor valaki átment egy hídon, vagy városkapun, akkor fizetnie kellett. A mai napig áll Pesten a Vámház körúton a hídnál a vámszedő épület. Valaha nálunk is fizetni kellett, sőt, amikor valaki Nagykovácsiból Budapestre árut szállított, akkor is. Pontosan úgy, mint ma az úthasználatért a fizetős szakaszokon. Zákeus azonban abból gazdagodott meg, hogy többet szedtek be, mint amit lehetett. Vagyis (akár ismerős is lehet ez valakinek) nem tisztességes munkából gyarapodott.

Amit tudunk róla: gazdag volt, de boldogtalan. Az élet nagy kérdéseire nem találta a választ, válaszokat. Volt benne bűntudat amiatt, amit tett, ez később ki is derül. Életét elrontotta és ezen a nagy vagyon sem segített. Nem a pénz a hibás, ha elcsúszik és tönkremegy valakinek az élete, hanem az, aki azt hiszi, az élet értelme, megoldása vagyon és gazdagság. Jézus nem azt mondta, hogy a pénz önmagában rossz, hanem azt, hogy a pénz iránti “szerelem” a rossz. A jómód nem bűn, hanem időnként múló állapot. A pénzzel való rosszul bánás teszti tönkre az embert. Amikor valakinek a szíve helyén is a vagyona, sikere, előrejutása, szakmai dicsősége áll. Zákeusnak a szíve közepében nem Isten volt, hanem a vagyona.

Szeretett volna új életet kezdeni, de mint sokaknál, őt is kötötte a vagyona. Hallott Jézusról, és mivel “mély növésű” volt, felmászott egy vadfügefa ágára, hogy lássa Jézust. Ő nem ismerte a Megváltót, de Jézus ismerte Zákeust. Azért szólítja a nevén őt, mert szerette és terve volt vele. Zákeus leszáll a fáról, amikor hallja a nevét. Jézus pedig “meghívatja” magát a házába. Ez azért nem fordítva történt, mert Zákeus tisztátalan volt a zsidó vallási törvények szerint. A megszálló római hatalomnak dolgozott, ezért nem hívhatta be Jézust a házába.

Amikor Jézus bement hozzá, Zákeus nevén nevezte a bűnét – pedig Jézus egy szót sem szólt Zákeus pénzügyeiről – nem ítélte el, és nem is szólította fel arra, amit Zákeus később tett. Zákeus azonban megértette, hogy Jézus szereti őt és a bűne és a Megváltó nem lehetnek egy szívben. Ő Jézust választotta. Vagyona felét szétosztotta, a másik feléből kártalanította azokat, akiket még lehetett.

Nem sok pénze maradhatott, de új élete lett és ez az igazi gazdagság. Életében Isten az őt megillető helyre került, így Zákeus életében minden más is a maga helyére került. Nem véletlenül mondta azt Jézus: “Ma lett üdvössége ennek a háznak!” Zákeusnak nem volt már vagyona, de volt helye az Isten Fia csodálatos országában. Új évre ennél többet mi sem kérhetünk és kaphatunk.

Mivel, kivel van tele a szíved? Mi a “vagyonod”? Isten azt akarja, hogy szállj le a maga fügefájáról: (hitetlenség, engedetlenség, bálványok) és add át Jézusnak az életed vezetését. Ez a legjobb, ami az új esztendő első napjaiban történhet veled!

Varga Róbert lelkipásztor