Csütörtöki áhitat

Olvasandó: Máté ev. 11,25-27

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

A gyerekeknek érdekes a gondolkodásuk. Szinte ösztönszerűen tudják, hogy kihez mehetnek oda és kihez nem tanácsos. Jézushoz minden gyerek nyugodtan és bizalommal odament. Ő átölelte  őket, sőt példaként állította az Istentől lelkileg messze került felnőttek elé a gyermeki gondolkodást, bizalmat és őszinteséget. “Ha olyanok nem lesztek mint a gyermekek!…”  Mt.18,3.

Lelkileg bízhatunk úgy Jézusban, mint ahogyan a kisgyermek bízik a szüleiben.

Az ember életének legfontosabb kérdése az “Istenkérdés”. Van közöm Istenhez, vagy távol élek tőle? Minden ettől függ. Elérhetünk emberileg egészen fantasztikus sikereket, csúcsról-csúcsra érhetünk. Kitüntetés, díszpolgárság, anyagi jólét- minden a miénk lehet, de ha Istenhez nincs közünk, mérhetetlenül szegények, sőt nincstelenek vagyunk. Isten az ember számára megismerhetetlen, de nem megközelíthetetlen. Nem fér bele a mi dimenziónk, de ő kijelentheti magát bárkinek, úgy és akkor, amikor Ő akarja. Elrejtheti a bölcsek elől magát, de fel is fedheti magát a hozzá gyermeki bizalommal és hittel közeledők előtt.

Isten a Szentírásban Jézus életén és szolgálatán át jelentette ki magát a legteljesebben. Akiben Isten Lelke van az értheti Isten kijelentését. 1Kor.2,11-16. Valójában az ismeri meg Istent, aki elkezd engedelmeskedni neki. Megértem a Szentírás üzenetét és elkezdem cselekedni azt. Ján.7.17. “Aki cselekedni akarja az Isten akaratát megismerheti azt”.

Akarod megismerni, Isten akaratát? Amit már megértettél, abban engedelmeskedj! Azt, amit már értesz, tedd. Isten szerinti döntéseidet Ő maga fogja igazolni. “Kijelentem magam” 25.v. A hit “érti” Isten kijelentését és cselekszi is azt. Isten igája könnyű. Isten igája boldogító.

Varga Róbert lelkipásztor