Minden ember, aki körülöttem él

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

34Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elhallgattatta, összegyűltek. 35Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: 36Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? 37Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” 38Ez az első és a nagy parancsolat. 39A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” 40E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. (Mt 22,34-40)

Vannak parancsolatok, amelyeket könnyű és vannnak parancsolatok, amelyeket nagyon nehéz vagy lehetetlennek tűnő feladat megtartani. Ez is ilyen, amit olvastunk. A szeretet szabad választást jelent. A szeretet közösséget jelent valakivel. A szeretet odaadást is jelent. A szeretet engedelmességet jelent. Amikor ezt a szeretet az Istentől kéri és kapja valaki, akkor még inkább igaz ez a felsorolás.

Most jön a neheze: Szeresd felebarátodat! Jó, jó, de ki az? Vannak emberek, akiket könnyű szeretni, mert szeretetre méltóak, és főleg ők is szeretnek minket! Ki a felebarátom? Minden ember, aki körülöttem él! Nem csak szeretni kell az embereket, de tenni is kell értük, ha kell. A szeretet ugyanis akkor mutatkozik meg, amikor cselekszik valakiért! Vannak, akik csak saját magukat és csak a testüket szeretik.

El kell jutnia mindenkinek oda, hogy nem csak a testét szereti vagy más testét, hanem megadja magának a legfontosabbat, az Isten szeretetét, ez pedig az Istennel való közösségből fakad. Jézus abban mutatta meg az ő határtalan szeretet, hogy meghalt értünk a Golgotán.

Varga Róbert lelkipásztor