Őrállónak lenni ma

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Olvasandó: Ezékiel k. 3,16-20

Ezékiel próféta nem volt könnyű helyzetben. Intenie kellett az Istennek ellenszegülő népet, miközben tudta, nem fognak engedelmeskedni szavának.

Mit jelent ma őrállónak lenni? Ugyanazt, mint akkor. Inteni azokat, akik vagy nem ismerik Istent, nem is hallottak róla, vagy nem akarnak tudni arról, hogy Istennek határozott terve és célja van az ember életével. Azt olvastuk, “így szólt hozzám Isten igéje” – írja Ezékiel. Vagyis Isten nem néma, hanem beszél. Aki benne hisz, az “őrálló”. Nem az őrálló találja ki az üzenet, amit tovább kell adnia, hanem Isten az, aki adja azt, amit hirdetni kell, és ez nagy különbség.

Az üzenet felülről van, az engedelmességet meg tőlünk várja Isten.

Mit jelent az, hogy ha nem fogadja meg valaki az intést, hogy forduljon Istenhez, az meghal? Azt, hogy marad a lelki halál állapotában, vagyis státusza, a bűneset utáni helyzete nem változik meg. Az édenkerti lázadás óta arat a halál lelkileg és fizikailag is ebben a világban. Aki hisz annak örök élete van, és nem megy az ítéletre, hanem már átment a halálból az életre. Megváltozik az Isten előtti státusza, helyzete. Krisztus hite által új életet kap.

Az Istenben hívő ember feladata elmondani a környezetében, környezetének, hogy mit tett értünk Jézus Krisztus a golgotai kereszten. Őrálló vagy-e már? Az lehet azzá, aki ismeri Jézust és hit által vele él!

Varga Róbert lelkipásztor