Isten mit mond a hitedre?

Ismét a galileai Kánába ment Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek beteg volt a fia. Amikor ez meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, elment hozzá, és arra kérte, hogy jöjjön, és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán volt. Akkor azt mondta neki Jézus: Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. A királyi tisztviselő azt mondta: Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal! Jézus így felelt: Menj el, a te fiad él! Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elment. Még úton volt, amikor elébe jöttek szolgái, és hozták a hírt, hogy a fia él. Megtudakolta tőlük az órát, amikor jobban lett, és azt mondták neki, hogy előző nap hét órakor hagyta el a láz. Ebből az apa megértette, hogy ez abban az órában történt, amikor azt mondta neki Jézus, hogy „a te fiad él”. És hitt ő és egész házanépe. (János 4,46-53)

Amikor azt a szót halljuk, hogy hit, mindenki másra gondol. Van aki azt mondja, hiszem, hogy holnap végre esni fog. Más azt érti hit alatt, amikor hiszi, hogy sikerülni fog a vizsgája, megint más azt nevezi hitnek, amikor abban hisz, hogy az ebédet nem rontja el. Van akitől számon kéri a társa, hogy nem hitt benne, képességeinkben, szeretetében stb. Vannak, akik Buddha tanításában hisznek, vannak, akik a hinduizmusban vagy az iszlám tanításában, van aki önmagában, és van olyan ember is, aki már semmiben nem hisz, és senkinek sem hisz.

Van Istent kereső hit is. Amikor ez az apa Jézushoz ment, neki ilyen hite volt. Miért, honnan lehet ezt tudni? Onnan, hogy amikor Jézus válaszol a kérésére, nem vitatkozik, nem kételkedik, hanem elindul hazafelé. Nincs kételekedés, csak bizalom. Ennek az lett a következménye, hogy ő és és a háza népe is élő hitet kapott Istentől. A Ján. 7,17-ben azt olvassuk: “Ha valaki cselekedni akarja az Isten akaratát, megismerheti azt.” Ez az apa cselekedni akarta azt, amit Jézus mondott: következmény: kiderült, minden igaz, amit Isten mond. Felismerte Jézusban a Messiást, ezért fordult hozzá. Feltétel nélkül elhitte azt, amit Jézus mondott. Ez a hit mentette meg őt is a többieket is.

Azt mondod: hiszel! Isten mit mond a hitedre? Milyen hited van, kiben bízol, kiben hiszel? Kinek engedelmeskedsz? A hitedből áldás fakad az életedre, mások életére nézve? Van gyógyulás a hitedből fakadóan? Gyógyul a lelked, és ha az Isten akarata, gyógyul egy beteg test is? A Golgotán meghalt és feltámadott Jézusba vetett hit tart meg. Más nem, senki más sem. Jézus azt mondta János ev.14. fejezetében: Senki nem mehet az Istenhez, csakis énáltalam.

Varga Róbert lelkipásztor