Van olyan ember, aki nem vétkezik?

Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, hanem aki Istentől született, vigyáz magára, és a gonosz nem érinti őt. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel. De tudjuk azt is, hogy Isten Fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és mi az igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Van olyan ember, aki nem vétkezik? Nincs! Akkor miért írja azt János apostol, hogy aki Istentől született nem vétkezik? Két dolgot jelent ez:

1. Az az ember, aki hisz Jézusban már nincs a bűneset hatása, hatalma alatt, tehát attól szabad.

2. aki hisz Jézusban, az szándékosan, direkt nem fog vétkezni, sőt tud nem vétkezni.

A Tízparancsolat pontos fordítása a héber szövegből így hangzik: “Akinek az Úr, az Isten, az tud nem idegen isteneket imádni, tud nem lopni, nem ölni, nem paráználkodni, mert Isten Lelke ad erőt. Új erkölcsi tartást kap. Kap erkölcsi tartást! Aki már Istenhez tartozik az elfordul a gonosztól és nem akar Isten ellen vétkezni. Aki hisz, az balesetszerűen vétkezik, aki nem az menetrendszerűen, ez a különbség. Aki hisz, az már nincs a gonosz hatalma alatt, a Fiú megszabadította már. Az, hogy tudjuk, itt azt jelenti: ismerjük, hogy mi az Isten szándéka és ismerjük a Bibliából az ő akaratát, és aki hisz az már tud aszerint dönteni.

Egy tizenéves kislány mondta el: “Amíg Isten nélkül éltem, futottam a bűnök után, amióta hitre jutottam, futok a bűnök elől!”

Mi hogyan  állunk? Futunk a bűnök elöl, vagy futunk azok után? Aki Krisztusban (hitben) van, új teremtés az, elmúlt a régi és él az új! Ez Isten alapvető célja és akarata minden emberrel.

Varga Róbert lelkipásztor