Mi történik akkor, amikor valaki új szívet kap?

“Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.” (János evangéliuma 3,5)

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

A hitből újonnan születés mindig is központi kérdés volt a keresztyén közösségekben.

Vannak, akik azt állítják – de ez nem biblikus -, hogy kézrátétel által tovább lehet adni a Szentlelket, és így születik valaki újjá a hitre. A Szentírás azt tanítja, hogy aki Jézus Krisztust behívja és befogadja a szívébe annak lesz új élete. Jel.3,20.

Víztől születés: a keresztség által, de ez csak akkor lesz “érvényessé”, ha megtörténik a Lélek általi hitre jutás is. Önmagában a keresztség nem üdvözít. Ami testtől született test az. A testi születés az Édenkerti bűneset után halált hordoz magában – mindnyájan meghalunk.

Önmegvalósítással és “önjavítással” sem jutunk semmire sem. Nem tudunk az Isten előtt kedves módon megváltozni, nem vagyunk képesek erre. Akit Isten Szentlelke szül újjá, annak valóban új élete lehet, és az Isten előtt is kedvessé lesz. János 14,6.

Mi történik akkor, amikor valaki új szívet kap? Felismerjük azt, hogy Jézus értünk, helyettünk és miattunk halt kereszthalált, kérjük, hogy bocsássa meg az Isten nélküli életünk eddigi minden bűnét, és adjon új szívet, hitet, bocsánatot, új életetet. Megváltozik a gondolkodása, és új értékrendje lesz annak, aki hitre jut. Vagyis újonnan születik Isten Lelke által. Az új életből pedig új gondolatok, szavak és cselekedetek következnek.

Varga Róbert lelkipásztor