Csütörtöki áhitat

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

Olvasandó: Lukács ev. 1,5-25

Mindent lehet megszokásból végezni, úgy tűnik, még az ószövetségi papi szolgálatot is. Amikor Zakariás került sorra, elvégezte azt, ami a feladata volt a füstölőáldozati oltárnál. Aznap azonban, minden megváltozott. A templom félhomályában Isten angyala jelent meg és egyértelmű, világos üzenete volt: Isten megtöri Erzsébet meddőségét és fiút fog szülni.

Az ókori gondolkodásban a meddőség mögött mindig valamilyen bűnt gondoltak és büntetésként értékelték azt, ha egy nő nem tudott szülni. Erzsébet megszülte Keresztelő Jánost, aki Jézus útkészítője volt. Mivel Zakariás nem hitte el, hogy igaz lesz, amit az angyal mondott, néma maradt egészen addig, amíg ki nem jelentette, hogy a gyermeknek János a neve (60.v.)

Isten szava a maga idejében mindig beteljesedik. Ember meg nem akadályozhatja azt. Megszületett Keresztelő János, és Jézus is. Isten minden szava igaz. Ott akkor, itt ma, és holnap is így lesz. Ő az, akiben nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Ezért aki hozzá köti az életét, arra nézve igaz Isten ígérete: Örök élete van és nem megy az ítéletre, hanem már átment a halálból az életre. Isten ezt szánja mindnyájunknak: ismerjük meg Őt és Jézust, az egyszülött Fiút.

Karácsony előtt megmozdult a menny és angyalok/küldöttek jöttek erre a földre, hogy bejelentsék: megszületik a Megváltó. Kiderült: Isten mindig igazat mond, megbízható, és örökkévaló az ő szeretete. Karácsony, nagypéntek és húsvét, egymás után sorban erről beszél. Vegyük komolyan, hogy Isten szava igaz és beteljesedik!

Varga Róbert lelkipásztor