Eleget tett…

Jézus az, aki megszabadított a sötétség hatalmából és átvitt az ő szerelmes Fiának országába, kiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneink bocsánata (Kolossé 1,13-14)

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Amikor egy ritkán sorra kerülő családi alkalommal elmentünk  egy étterembe vacsorázni, a gyerekeink nagyon örültek, mert nálunk nem volt jellemző ez a fajta étkezés. Észrevettem, hogy pár asztallal odébb, egy gyülekezetbe járó házaspár vacsorázik, köszöntünk, és ők is kedvesen mosolyogtak. Amikor fizetni akartunk a pincér azt mondta: Ott annál az asztalnál, az az idős házaspár már mindent rendezett. Fizettek Önök helyett. A gyerekeimnek csak annyit mondtam: Így van ez Jézus Krisztussal is, fizetett helyettünk, nekünk “csak” annyi maradt, hogy elfogadjuk a megváltás ajándékát.

Itt is azt olvastuk: “Jézus az, aki megszabadított a sötétség hatalmából és átvitt az ő szerelmes Fiának országába, kiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneink bocsánata”. Ez már 2000 évvel ezelőtt megtörtént a Golgotán. Isten a bűnt megítélte, de a bűnbe esett embert, az első emberpárt is nagyon szerette, szereti. Nem akarja a bűneset után élő emberek halálát. Sem lelkileg, sem testileg. A testi halálon nem lehet változtatni, de a lelki halál, amíg él valaki testileg, elkerülhető, a Krisztusba vetett hit által.

Azt írja Pál: Isten Jézus által már megszabadított. Még ettük a vacsoránkat, az asztalunknál, amikor az az idős házaspár már kifizette azt, mielőtt elmentek. Még Isten nélkül élünk és már lehet tudni: Jézus Krisztus kifizette az adósságunkat, bűnünk, lázadások váltságdíját a keresztfán. Ezt senki nem tudja megadni nekünk, csak Ő. Irántunk való szeretetének, mérhetetlen irgalmának cselekedete ez.

Most azon a sor, aki ezt olvassa: Kell ez a bocsánat, kegyelem, örök élet? Ma lehet dönteni Jézus mellett, neki elmondva: “Úr Jézus Krisztus, én nem akarok tovább nélküled élni – vedd át az irányítást az életem felett. Ámen”

Varga Róbert lelkipásztor