Keresztények ismerető jele

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Ellenkezőleg: legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. (Efézua 4,32)

Elszenvedve egymást és kölcsönösen megbocsátva egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna – amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek. (Kolossé 3,13)

Amikor Saulus megértette, hogy azok, akiket ő korábban üldözött és halálra is adott jó párat a keresztények közül, testvérnek szólítják, egészen összetörhetett. Megértette, hogy az igazi keresztények, a hívő Krisztus követők egyik, ha nem legsajátosabb ismertetője az, hogy tudnak, akarnak és főleg mernek megbocsátani azoknak, akik bántották, üldözték vagy börtönre adták őket. Pál előtt pont az tette bizonyossá, hogy aki hisz az más emberré lesz, amit látott és tapasztalt azoknál, akik már Jézussal jártak.

Megértette, hogy amikor még Jézus nélkül csak a zsidó vallás előírásai közt élt, és azt hitte, hogy ez kedves Isten előtt, teljes tévedésben volt. Három nap alatt igazi, soha nem tapasztalt békességre jutott. Anániás testvérként köszöntötte, úgy is fogadta, szerette, és ezt akkor élte át életében először. Pál a damaszkuszi úton megvakult, de Damaszkuszba érve látni kezdett, pont azok által, akik egyértelmüvé tették: megbocsátottak neki, mert szeretik, és mert ő is Jézus követője lett, és azért is, mert ez következik abból, ha hisznek. Vagyis a vallás és a keresztyén hit egyértelmű és világos különbözősége itt vált nyilvánvalóvá a számára. Amit később a II.Korintus 5,19-ben le is írt: “Isten Krisztusban megbékéltette magával a világot és ránk bízta a békéltetés igéjét”.

Van-e ilyen Jézus Krisztustól kapott, az Istennel megtörtént megbékélés és kibékülés a szívedben? Pont ennek a hiánya miatt pusztítanak háborúk. A szomszédban és Keleten is. Az Isten békessége nélkül soha nem lesz igazi békesség.

A keresztény hívő ember ismertetőjele az Isten békessége. A megbocsátás és másik feltétel nélküli szeretete. Jézus pont ebben adott példát: sőt életét adta azért, hogy mi más emberekké lehessünk. Ő volt a Biblia szerint a prototípus, és akik Őt követik, azok lassan, de biztosan hasonlóvá lesznek Őhozzá.

Elbúcsúzom a kedves olvasóktól, ez volt az utolsó írásom a gyülekezeti honlapra. Isten adjon békességet, erőt és józanságot a Krisztusba vetett hit által Mindnyájunknak!

Varga Róbert lelkipásztor