Csütörtöki áhitat

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!


Olvasandó: 1 Móz.19,1-38


Két isteni küldött (angyal) megy Sodoma felé, hogy Isten ítéletét végrehajtsa, de előtte még figyelmeztetik és kimentik Lótot és családját. Lót Sodomában élt, de nem úgy élt, ahogyan a Sodomabeliek. Sodomában is lehet Istenfélő életet élni, de nem könnyű, hiszen Lót lelke „szenvedett” a sodomabeilek bűne miatt. Lót nem azt követte, ami rossz, hanem azt tartotta szem előtt, ami Isten szerint való, így marad meg a sodomiták között Isten követőjének.

Nem a tömeget, a szokásokat, az erkölcstelenséget és az elvárásokat követte, hanem Istent. Mi magunk is bizonyos értelemben egy olyan világban élünk, amely egyre jobban hasonlít a sodomai viszonyokra. Ez soha nem könnyű, mert a lefelé nivellálódás erős hatása mindig jelentkezik.

Lót háza menedék volt a vendégeknek, ma a hívő emberek menedéket nyújthatnak, úgy élve, hogy életük Jézusra mutat. Nem csak Lót vendégeire rontott rá Sodoma erkölcstelensége, hanem a világ is rárontott Jézus Krisztusra. Az istenellenesség soha nem tűri azt, ha valaki nem akar hasonulni, azonosulni Sodoma „erkölcsével”. Ebbe halt bele Jézus.

Lót engedelmeskedett, ezért megmenekült, a felesége nem hitt Isten szavának, meghalt. Ma is így van ez. Aki hisz és engedelmeskedik, annak Isten örök életet ad Jézus érdeméért, akinek nem kell a kegyelem, azzal Isten sem tud mit csinálni. Azon rajta marad Isten haragja és ez maga a halál.

Most még a kegyelmi időben élünk: Isten országának ajtaja nyitva van. Van kiút Sodomából.

Varga Róbert lelkész