Csütörtöki áhitat

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

1 Amikor megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, 2 és ezt kérdezték: Hol van a zsidók újszülött királya? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. 3 Heródes király nagy megdöbbenéssel hallotta ezt és vele együtt az egész Jeruzsálem. 4 És összegyűjtve a papi fejedelmeket és a nép írástudóit, tudakozódott tőlük, hol születhetett meg Krisztus. 5 Azok pedig azt mondták: A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: 6 És te, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda főhelyei között, mert belőled származik az a fejedelem, aki pásztorolja az én népemet, Izráelt. 7 Ekkor Heródes titkon hívatta a bölcseket, pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét, 8 elküldte őket Betlehembe, és azt mondta: Menjetek el, gondosan kérdezősködjetek a gyermek felől, és ha megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek neki. 9 Ők pedig a király meghallgatása után útra keltek. És íme, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg meg nem érkeztek. Akkor megállt a hely felett, ahol a gyermek volt. 10 A csillagot látva igen nagy örömmel örvendeztek. 11 Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és arcra borulva hódoltak neki. Majd kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. (Máté ev. 2,1-11)

Amikor karácsony este Jézus megszületett, akkor a bölcsek a csillag vezetése alatt jutottak el a jászol bölcsőhöz. Ők csak a csillagot látták és a gyermek Jézust.

Mi már sokkal többet tudunk és “láthatunk”. Ismerhetjük Jézus hatalmát, ahogyan parancsolt a szélnek és viharnak, betegségnek és halálnak. Ismerhetjük Őt, ha hiszünk és bizonyosság lehet a szívünkben: Ő az, akire olyan régóta várt a világ. Ismerhetjük könyörületes szeretetét, bűnbocsátó irgalmát. Tudjuk, hogy miért és hogyan halt meg a Golgotán. Bevégzett áldozata megváltásunk és a bűnbocsánat alapja. Helyettes halála elég volt Istennek, hogy érte minket szabadon engedjen és új élettel ajándékozzon meg. Találkozhatunk vele igéje olvasásakor, az imádság csendjében.

Most ugyan nem lehetünk együtt a gyülekezet közösségében, de ott is jelen van és itt is velünk van a képernyő előtt.

A bölcsek megajándékozták a Messiást azzal, amit adni tudtak, mi neki adhatjuk a szívünket és Ő megtölti azt mennyei ajándékokkal. Békességgel, józansággal, Istentől való szeretettel és örömmel. Mit adsz neki és mennyit? Az idődből, a fizikai erődből, a munkaerődből, a szavaidból az ő céljaira?

A bölcsek elmentek, miután meglátták Jézust. Te maradj Vele, mert Ő veled akar maradni, egész hátralévő földi életedben! Ennél nagyobb ajándékot nem kaphatsz karácsonykor! 

Áldott, békés karácsony estét, ünnepet kívánok Mindnyájuknak! 

Varga Róbert lelkipásztor