Keddi bíztatás

Olvasandó: Júdás levele 20-21.v.

Kedves olvasó és imádkozó testvérek!

Isten igéje 4 biztos pontot, bástyát ad elénk.

1. Épülni
„Ti pedig szeretteim épüljetek szentséges hitetekben…”
Épülni a hitben csak Isten segítségével lehet, de vele lehet. Az Istennel való közösség szorosabbra vonása, lassan, de biztosan épít bennünket. Egymás hite által is lehet épülni. Most ugyan távol vagyunk egymástól, mint gyülekezet, de a közös imádság, a
telefonbeszélgetések során is sok minden kiderült és épülhettünk egymás hite, kitartása, szeretete, igei látása által. Isten nincs karanténban, Ő ma is ugyanaz, mint tagnap, benne nincs változás, vagy változás árnyéka, ahogyan Jakab apostol írja.

2. Imádkozni
„…imádkozva a Szentlélek által”
Az imádság a hívő ember lelki lélegzetvétele. Ahogyan nem lehet levegővétel nélkül élni, ugyanígy lehetetlen annak, aki hisz napi imádkozás, szüntelen imádkozás nélkül élni. Isten Lelke az, Aki minket imádkozásra indít, nem nekünk jutnak eszünkbe helyzetek, emberek, történések, hanem Isten lelke az, aki eszünkbe juttatja mindazt, amit tudnunk kell. Volt már olyan, hogy nem is értettük, hogy miért jut eszünkbe újra és újra egy ember? Isten indít arra, hogy könyörögjünk érte, mert más talán nem teszi ezt. Milyen szegény ember az, akiért senki, soha nem imádkozik!

3. Szeretni
„Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében…”
Az Isten gondolkodása szerint ez mindig azt jelenti, hogy kérjük Őt és Ő megtart minket. Szeretni Istent és Őt tenni az első helyre. Sokszor hallottuk már, de az igazság az, hogy nincs más és jobb megoldás arra, hogy szeretni tudjuk az embereket! Így tudjuk agapeval, Isten szeretetével elfogadni a másik embert. Ez időnként emberfeletti, de Isten alatti feladat. Amikor sikerül, tudjuk, Istené a dicsőség!

4. Reménykedni
„…várván a mi urunk Jézus Krisztus irgalmasságát…”
Akit szeretünk azt várjuk, hogy eljön és találkozunk vele. Addig pedig mindent úgy teszünk, ahogyan kedves Neki. Akit szeretünk és várunk, annak az érkezésére készülünk. Szívünkben reménykedve abban, hogy amit ígért azt meglátjuk, és a dicsőségben teljessé válik ez a látás. 4 erősségről beszél Júdás, Isten naponta ezeket akarja megerősíteni, egyre gazdagabbá tenni, hogy jobban bírjuk mindazt, amiben élnünk kell.

Varga Róbert lelkipásztor.