Békességet, nem csak karácsonyra

A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának vesszejét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek URának féltő szeretete viszi véghez ezt! (Ézsaiás 9,1-6)

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

A próféták már előre “látták” azt, amit Isten nekik kijelentett. Amíg nem volt leírt bibliai szöveg, Isten ezt a “csatornát” választotta ki arra, hogy akaratát kijelentse az embereknek. Ézsaiás is így érthette meg azt, hogy mit kell továbbadni, elmondani, Isten akarataként közölni.

Az első amit leír: az ember az Isten nélkül sötétségben, lelki vakságban él. A lakóhelye az 1. vers szerint a “halál árnyékának völgye”. Ez a bűneset utáni állapotot jelenti. Isten nélkül élve, örök halálra ítéltük magunkat, mivel fellázadtunk Isten akarata ellen.
A német igehirdető, Wilhelm Busch írja: “Az ember felfújja magát az Isten előtt, hogy nagyobbnak látszódjon vele szemben.” Mi ebbe a felfújt lelki állapotba születünk bele. Ezért írja azt Ézsaiás, egy gyermek születik nekünk, egy fiú adatik  nekünk. Itt a nyelvtani szerkezet jelzi: Istentől adott ajándék lesz az, aki megszületik. Neve is lesz: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme.

Mindazt hozza, ami az embernek Isten nélkül nincs. Nincs tanácsosunk, mert csak a saját gondolatainkra és akaratunkra támaszkodhatunk, vagy barátok, családtagok emberi tanácsaira. Ezek azonban sokszor tévesek, minden jó szándék ellenére is.

Isten az erő. Az az erő, ami nekünk, belőlünk annyira hiányzik. A mennyei, az igazi, az elfogyhatatlan, a mindig megújuló.

Atyánk az Isten. Van aki a földi apját soha nem ismerte, mert elhagyta a családját, feleségét, gyermekeit, és nem is jelentkezett soha. Vannak, akiknek elváltak a szülei, és félárvaként, apa nélkül nőtt fel, vagy olyan a családi légkör, hogy sem apja, sem anyja nincs igazán. Van, akinek fiatalon meghalt az édesapja. Isten kipótolja mennyei, atyai szeretetével azt a hiányt, ami emberileg ért valakit.

Jézus Krisztus a békesség fejedelme, mert a prófécia a karácsony éjjelén megszületett Jézusról szól. Mindaz, amiről Ézsaiás ír, Jézusban lett valósággá, igazzá és elérhetővé. Isten elküldte az ő egyszülött Fiát és odaadta Őt bűneink váltságáért a keresztfára. Így lett Isten “karácsonyi ajándéka” teljessé a számunkra. Elfogadtad-e már ezt az ajándékot? Isten adjon békés karácsony estét Mindnyájunknak!

Varga Róbert lelkipásztor