Egyél!

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. (Zsidók 4,12)

Senkinek nem egyszerű önmagáról beszélni. Amikor egyszer Keresztelő Jánost megkérdezték, hogy kicsoda ő, mit mond magáról, helyes választ adott: útkészítőnek nevezte magát. A Szentírás ebben a versben önmagát minősíti. Azt olvastuk: Isten beszéde élő és ható. 3500 évvel ezelőtt írták ezt. Most is, mindig igaz.

A Hősök terén felhalmozhatnák a tudományos, irodalmi és zenei könyvek tonnáit, mindegyikkel szemben megáll ez az egy könyv: Isten Igéje. Minden mást módosítani kellet, vagy átírni, vagy újragondolni. A Bibliát nem kellett soha és nem kell soha. Önmagában megáll, élő és ható, mert Isten szava. Ezért rontottak neki évszázadok alatt annyiszor. Ezért akarták a középkori Reformáció idején is eltörölni, megakadályozni, hogy mindenkihez eljusson.
Széttépték, elégették, bezúzták nem is olyan régen egy szomszédos országban. Volt idő mikor csak az olvasásáért börtön járt.

Voltaire, francia költő azt mondta: 100 év múlva nem lesz olyan buta ember, aki a Bibliát olvasni fogja. Hol van Voltaire? Most már tudja, hogy van Isten!  A Biblia még mindig az asztalunkon van. Olvassuk? Megbecsüljük? Isten élő szava a számunkra? Isten a jövő! Isten nélkül nincs jövőnk!

Egy király azt mondta az udvari lelkésznek az istentisztelet után: Hallja kérem, igen csak nagyot suhintott a bundámra a prédikációjával! Ez a baj! -válaszolta a lelkész.
Nem értem? – mondta a király. “Csak a bundáját találta el Isten szava és nem a szívét.”


Mi a helyzet velünk? Csak a “bundánkat” érinti meg, találja el Isten szava, vagy a szívünket is!? A Biblia tükör, ha belenézel, meglátod Istent, önmagadat és a szívedet is. A Biblia kenyér, mindennapi lelki táplálék. Nem “éhezel” már jó ideje? 
Nem a tükör a hibás, ha az igazat mutatja és nem a kenyér a hibás, ha a polcon marad.


Olvasd és “egyed” Isten szavát. Táplál, megerősít, megvigasztal, így halottak napja körül is, felemel és a helyedre állít, mert élő és ható, kétélű éles kard.

Varga Róbert lelkipásztor