Jót kihozni

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

Egy vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, és hajtás sarjad gyökereiből. Az ÚR lelke nyugszik rajta: a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és hatalom lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke. És gyönyörködik az ÚR félelmében, és nem szeme látása szerint ítél, és nem füle hallása szerint bíráskodik. Igazságosan ítél a gyöngék dolgában, és méltányosan bíráskodik a föld szegényei fölött. Megveri a földet szájának botjával, és ajka leheletével megöli a hitetlent. Derekát igazság fogja övezni, csípőjét pedig hűség. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a kecskegidával hever, a borjú, az oroszlánkölyök és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. A tehén és a medve legelni fog, kölykeik együtt hevernek, az oroszlán pedig szalmát eszik, mint az ökör. A kisded a viperalyuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérgeskígyó lyuka felé nyújtogatja kezét. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségem hegyén, mert tele lesz a föld az ÚR ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja. (Ézsaiás 11,1-9)

A háború sok mindent lerombol: szétdúl otthonokat, családokat, reményeket és életeket. Miért nem állítja meg Isten a háborút? – megtehetné, kiáltunk fel riadtan! Hogyan is tehetne ilyet?, hiszen akkor megfosztana akaratunktól, személytelenné tenne, mintegy élettelen tárgyakká. A háborút mi idézzük elő és nem Isten. Mi hoztuk, hozzuk létre. A fiatal fiúk és a családapák nem értünk halnak meg, hanem mi bűneink miatt. Az ember istentelensége miatt van háború, halál és erőszak.

Mit csinál akkor Isten? Ő azt teszi, amit mindig is tett. Segítségünkre siet, hogy esztelenségünkből, a rosszból valami jót hozzon ki. Pontosan ez történt a Golgotán. Isten a legrosszabbat engedte meg, ami csak történhetett: az egyszülött Fiát engedte meghalni értünk, miattunk és helyettünk. Valaki mindig fizeti a dolgok árát. Isten kifizette az ember Isten ellen indított lázadás háborújának az árát. A legrosszabbat is arra használja fel, hogy az a legjobbat szolgálja. Nem Ő akarja rosszat, a bűnt, a háborút és az erőszakot. Isteni hatalmánál fogva azonban tudja úgy fordítani a dolgok menetét, hogy mindaz ami történik mégiscsak a javunkra váljon. Ezért Isten. Ezt csak Ő tudja megtenni.

A szenvedésnek is lehetnek szándékolt céljai az Istennél. Paul Ware arról vált híressé, hogy egy balesetben olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett, hogy azt mondták: soha többé nem fog tudni lábra állni és járni. Ő azonban másképpen döntött. Éjszakánként gyakorolta a járást, amikor senki nem látta. Megtanult újból járni, sőt futni is. Később megnyerte a nemzeti futóbajnokságot a 250 méteres távon. Az akadály eszközzé vált a számára. 

A vitorlázó repülők a meleg áramlatokat – ami ellenszél is lehet – használják fel az emelkedéshez. Az ellenszél is felemelhet!

Kihajtott az, akiben Isten lelke volt!

Varga Róbert lelkipásztor