A nagy parancsolat…

A farizeusok pedig amikor meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, összegyűltek, majd egy törvénytudó közülük, próbára akarva tenni őt, megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Ehhez hasonló a második: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. (Máté 22, 34-40)

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Jézus Krisztus időnként röviden foglalta össze tanításának lényegét. Ez a pár bibliai vers is ilyen. Szeretni Istent! Miért? Szüksége van Istennek a mi szeretetünkre? Kell az neki? Valóban olyan az Isten, hogy ezt várja az embertől?

Istent szeretni, egyenlő azzal, hogy válaszolunk az Isten szeretetére. Viszonozni azt, amit tőle kaptunk.

A szeretet mindig szabad választást jelent. Szabadon szeretek valakit. Nem érdekből és nem azért mert kötelességem.

A szeretet közösséget is jelent. Azzal, akit szeretek. Mivel az Istent szerető embernek egyértelmű, hogy mindent a szerető Istentől kapott, kap, nem is kérdés a viszontszeretet szükségszerűsége.

A szeretet odaadást is jelent. Mivel mindent Istentől kap az, aki hívő keresztény lesz, fontos neki, hogy mi Isten akarata és az, hogy az Isten szeretetéből másoknak, a másiknak adjon. Ez odaszánást jelent Isten ügyére, egy egész életen át. Az Istent szeretni azt is jelenti, hogy engedelmeskedem neki. Az a legfontontosabb az Istenfélő ember számára, hogy mit akar Isten? Mi Isten terve? Azt megérteni, megtudni!

Mindezekből következik, hogy aki Isten szeretetében, Isten szeretetéből él, az szeretni akarja a másik embert. János olyan világosan ír erről a levelében. “Ha valaki nem szereti a másik embert, akit lát, hogyan szerethetné Istent, akit nem lát?” (1Ján 4,20).

Aki szereti Istent, a másik embert, az megtanulja szeretni önmagát is. Hibáival, testi bajaival, fogyatékosságival, tökéletlenségével együtt. Nagyon sokan vannak olyanok, akik gyűlölik saját magukat, testi tulajdonságaikat. Azt, ahogyan kinéznek, alakjukat, szemük színét, testük formáit, adottságait, pedig Isten nem tévedett, amikor minket megteremtett. Mi nem egy nagy mennyei futószalagon készültünk, ami mellett ott ült az Isten és nyomta a pedált, készültek az emberek, és amikor Te kerültél sorra, az Isten félrenézett és létrejöttél, Te a selejt!! Szeresd magad, mert az Isten szeretetből alkotott. Gondoskodott születésedről. Már édesanyád méhében ott volt veled, sőt azóta is gondodat viseli. Ezt a szeretetet mutatta meg Jézus, amikor a Golgotán feláldozta magát, érted is! Szeret, ezért meghalt  érted, hogy új, elvehetetlen örök életed lehessen! Nincsen nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja a barátaiért! Ezt tette Jézus. Szeresd Őt!

Varga Róbert lelkipásztor