Keddi áhitat

Olvasandó: Lukács ev. 19,1-10


Kedves imádkozó, olvasó Testvérek!

Zákeus ismert alakja az Újszövetségnek. Alacsony termetű, fővámszedő, másokat rendszeresen megkárosító, a római megszállókkal lepaktált ember volt. Mondhatjuk azt is: a vagyonos, boldogtalan, Istent kereső ember megtestesítője. Pénze volt, boldogsága nem. Bűn az, ha valaki jómódú? Sehol nem ír, és nem mond ilyet a Szentírás. Az azonban nem mindegy,
hogy hogyan válik gazdaggá valaki, honnan, és hogyan lesz vagyonos emberré. A pénz az istene, vagy Istené a pénze!? Az amerikai olajmágnás, Rockefeller azt mondta: „Csak azt ne kérdezzék, hogy az első egymillió dollárt hogyan szereztem!„

Zákeus azért mászik fel az alacsony, szétterülő fügefa egyik ágára, hogy lássa Jézust, akiről addig csak halott. Jézus tudja ezt, és ez azért fontos, mert azt is tudja, ami a mi szívünkben van. Zákeus keresi élete megoldását, Jézus pedig világossá teszi, hogy ki az. Ki a megoldás. „Mert egy az Isten, egy a
közbenjáró Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát.” 1 Tim,2, 5.

A legtöbb ember eszmében, pénzben, nőkben, férfiakban, tárgyak birtoklásában, filozófiában, környezetvédelemben, ösztönök kiélésében, utazásban és még annyi mindenben keresi a megoldást. Zákeust az is vádolta, hogy annyi embert becsapott, megkárosított. Mint fővámszedő jóval több vámot szedett be a kapukon átmenőktől, mint lehetett volna.
Ezért is megy oda, ahol Jézust látni, hallani lehetett.

Jézus meglátja a kereső szívet és ezért szól neki. „Zákeus, ma a Te házadban kell lennem” Zákeus lemászott a fáról és vendégül látta Jézust. Beszélt neki Jézus a pénzről, és arról, amit elkövetett? Nem. Egy szó sem hangzik el
Zákeus cselekedeteiről. A csalásból magát megszedő férfi azonban egészen világosan tudja mit kell tennie. Milyen furcsa nem? Ahogy Jézus a házába megy, Zákeusnak minden világossá lesz.

Ma is pontosan így van ez. Aki behívja, befogadja Jézust, annak a szívében Isten Lelke világosságot támaszt. A Krisztus keresést is Isten indítja el. Zákeust kereste Jézus, ezért Zákeus elkezdi keresni Jézust. Amikor pedig ott van a házában, Zákeus szétosztja a vagyona nagy részét a szegényeknek, ami még a kezében volt, abból többszörösen kárpótolta azokat, akiket becsapott. Vagyis: szabad lett a pénztől, hát nem is sok marad neki. Ami számít, azt Jézus mondja ki a végén: „Ma lett üdvössége ennek a háznak!” Vagyis Zákeus ott volt az Isten Országában, hit által, azonnal.

Ezt akarja Jézus mindenkivel, velünk is. „Az az Isten akarata,
hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság megismerésére eljusson.” 1 Tim.2,4.

Varga Róbert lelkipásztor