Csütörtöki áhitat

Olvasandó: I.Móz.25,5-11

Kedves imádkozó, olvasó Testvérek!

Sára után meghalt Ábrahám is. Az életkorok zavaróak lehetnek, de akkor az Istenhez való közelség miatt az életévek hosszabbak voltak. Azután az emberiség egyre messzebb került Istentől, a gonoszság megsokasodott, és az életkorok megrövidültek. Ábrahám már Sára halálakor sírhelyet vásárolt, a makpelai szántóföldet, a rajta levő barlanggal együtt. Sárát oda temette el, és őt is oda temették, amikor meghalt. Ábrahám halála előtt, mindent átadott a fiának, Izsáknak. A második házasságából származó fiait elküldte messze keletre. Nekik csak ajándékot adott.

Ábrahámnak azonban nem csak anyagi javai voltak, hanem hite is. Azt nem lehet átadni, mert azt csak személyes, Isten melletti döntés következményeként kaphatjuk meg. Isten áldása Izsákon is megnyugodott, mert követte apját a hitben.

Ez felveti azt a kérdést, hogy mi mit fogunk örökségül hagyni a gyerekeinknek? Csak egy nyaralót, lakást, autót, vagy azt, hogy megértik: hit nélkül nem lehet, de nem is érdemes élni. Miről beszél az életünk a gyerekeink előtt? Mit adunk át nekik? Kiábrándultságunkat, csömört látnak rajtunk? Szeretetlenséggel találkoznak? Hittel, általunk? Krisztussal? A jó házasság mintájával? Mit hagyunk rájuk?

Ábrahámot az vezette: ne maradjon utána semmi más, mint az: az Istennel élt, járt, döntött. Jézus volt az egyetlen, aki úgy halt meg, hogy nem volt adóssága, tartozása. Pál azt írja: odaszegezte adóslevelünket a keresztfára. Ábrahám sírja mellett újra találkozik Izsák, és az elűzött Izmael. Néha, sajnos, csak a temetőben békülnek ki a gyűlölködők.

Az egyetlen sír, amelynél mindenki kibékülhet Istennel, önmagával, a másik emberrel, az a názáreti Jézus üres sírja. Jézus feltámadt, aki hisz Őbenne, ha meghal is, él az! Jézus maga mondta ezt, és amit ő mond az az egyetlen igaság. A kérdés: hiszel-e Neki? Ha őt nem szegezik keresztfára, akkor Isten minket kell, hogy halálra ítéljen. Jézus helyettünk került ítéletre, és a mi sírunkba fektették. Megmentésünkre más lehetőség nem volt, és nincs is. Vagy Ő, vagy mi! Isten szeretete minket választott, ezért Őt halálra adta, kifizette az árat, értünk, helyettünk és miattunk, a Golgotán.

Varga Róbert lelkész