Törekedjünk …

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a prófétálásunk: amikor pedig eljön a tökéletes, a töredékes eltöröltetik. (1 Kor. 13,9-10)

A mai világ a tudására a legbüszkébb. Pont ezért engedi meg Isten időről időre, hogy kiderüljön: tudásunk, töredékes, dirib-darab ( ld. covid) pedig az emberiség az ismeretek soha nem látott tárházával dicsekszik.

Amikor Pál ismeretről ír, az nem csak a tudományos ismertetet jelenti, hanem a Biblia megismerésének/ismeretének szintjeit. Még ez az ismeret is, legyen bár nagyon magas színvonalú, csak töredékes lehet a világmindenséghez képest.

Amikor a teológiát végeztük, azt gondoltuk 6 év egyetem után,-elképesztő mennyiségű ismeret anyagot megtanulva- szinte mindent tudunk. Sok év elteltével arra megállapításra jutottunk: ismeretünk nagyon szerény a teológiai irodalom sok milliónyi könyvállományához képest. Az kétségtelen, hogy újra és újra közelebb kerülve Istenhez, a bibliai ismeretünk is gyarapszik. A hit útján járva nem is lehet máshogy, mert a lelki gyarapodás a hit velejárója.

Pál maga beszél arról, hogy az ismeretünk töredékes, pedig ő Gamaliel egyetemét végezte el, ami az ókor legmagasabb szintű tudását adta. Világosan megértette: minden tudásunk töredékes és múlandó. Próbálnának ma valakit egy 2000 évvel ezelőtti orvosi szakkönyv alapján kezelni. Nem biztos, hogy túlélné. Miért írja mindezt a 13. fejezetben Pál? Azért, hogy egyértelmű és világos legyen: minden múlandó és véges. Élet, munka, tudás, anyagiak, házasság, minden dirib-darab, ezt a szót írja itt az apostol.

Akkor ne törekedjünk ismeretek megszerzésére? Dehogynem, csak vegyük tudomásul, hogy nem a tudás az élet értelme, hanem Isten akaratának keresése és cselekvése. Minden tudás elmúlik és elavul. Még a prófétálás is, ami az akkori korban az igehirdetést jelentette, az is töredékes.

Kálvin azért nem magyarázata soha a Jelenések könyvét, mert nem volt időszerű. Egy gyermek gyermekként viselkedik, vagyis akarj többet tudni. A felnőtt azért tanul többet, mint egy gyerek, mert tudni akar. Az apostol azt írja: el kell hagyni a gyermeki dolgokat és úgy kell élni, járni a hitben, mint egy felnőtt. Felnőtt hívővé csak Isten formálhat bárkit, de bárkit! Akarod-e ezt? Fordulj Jézushoz és ő elkezdi benned is a jó munkát! 

Varga Róbert lelkipásztor