Egyszerű keresztyénség

Történt pedig, hogy amikor mentek az úton, valaki azt mondta: Követlek téged, bárhova mégy is! Jézus így válaszolt: A rókáknak barlangjuk van és az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt: Kövess engem! Ő pedig azt kérte tőle: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az apámat. De Jézus így válaszolt: Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj, és hirdesd az Isten országát. (Luk.ev. 9,57-60)

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Az emberek általában nem szeretik a bonyolult dolgokat, a bonyolultan kezelhető, egyébként „okos” szerkezeteket. Kezdetben a keresztyénség egyszerű volt. Minimális külső keretek között maximális isteni erő jelent meg. Aztán később, főleg külsőségeiben terebélyesedni kezdett, és ez belső ürességet is hozott magával. Kívül egyre több, belső, lelkiségben egyre kevesebb ereje, hatása volt. A cifrálkodó egyház – ahogy valaki mondta – egyre szegényebbé lett lelkiekben. Volt arany és ezüst, de nem volt már meg a kezdetben egyértelműen ható isteni erő. Ezért nem Isten a hibás. Adná Ő az erejét, a Lélek hatalmát, de őszintén: Hányan vannak olyanok, akik mindent félretéve, ezt tartják a legfontosabbnak?

Az 1517-es reformáció óta kezdett az egyház külsőségeiben egyszerűsödni. Fehérre meszelt templom, szószék és erőteljes, tiszta világos igehirdetés. Ma sincs másra szükség, csak erre az egyszerűségre.

Jézus követése ezt jelenti: komolyan veszem a szavát és aszerint akarok élni, döntéseket hozni. Mikor ez a történetben szereplő „valaki” azt mondta Jézusnak, hogy követi bárhová megy, akkor Jézus kijózanítja: „A rókáknak barlangjuk van, de nekem nincs hová a fejem lehajtani”. Vagyis: jól meg kell gondolni azt, hogy tényleg kell-e mindaz, ami a keresztyénséggel jár?!

Másvalaki pedig először az apja temetését akarta intézni, szeretetteljes kegyeleti dolog ez, de aki meghalt annak már mindegy. Aki él, annak még van lehetősége követni Jézust. Nem azt jelenti ez, hogy a halottakkal ne törődjünk, hanem azt: Jézus akkor volt ott, majd továbbment. Az alkalmat kell áron is megvenni. Mi erre vagyunk kevésbé készek. Ezen lehet változtatni, az Ő segítségével!


Varga Róbert lelkipásztor