A Szabadító Jézus

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

Mikor te bemégy arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ád néked: ne tanulj cselekedni azoknak a népeknek útálatosságai szerint. Ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy leányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsló; Se bűbájos, se ördöngősöktől tudakozó, se titok-fejtő, se halottidéző; Mert mind útálja az Úr, aki ezeket míveli, és ez ilyen útálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened te előled. Tökéletes légy az Úrral, a te Isteneddel. Mert ezek a nemzetek, akiket te elűzesz, igézőkre és jövendőmondókra hallgatnak; de tenéked nem engedett ilyet az Úr, a te Istened. Prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened te közüled, a te atyádfiai közül, olyat mint én: azt hallgassátok! (5 Mózes 18,9-14)

Ma is népszerű, vagy talán még népszerűbb, mint valaha jövendőmondókhoz és jósnőkhöz fordulni, hogy megtudja valaki azt, hogy mit hoz a jövő a számára. Valóban lehetséges, hogy ezt bárki megmondja, vagy hazugság és félrevezetés az egész?

Amikor Isten igéje tilt valamit, azt azért teszi, mert lehetséges elkövetni. Vagyis vannak olyan, un. mediális képességgel bíró, az ördögtől lehetőséget kapott emberek, akik korlátozott mértékben és módon, de bizonyos tekintetben láthatnak valamit a jövőből. A legtöbb magát jövendőmondónak hirdető ember csaló, de vannak olyanok, akik valóban rendelkeznek démoni képességekkel.

A Szentírás azért beszél erről, mert lehetséges elkövetni ilyesmit. Azért tiltja ezen a bibliai helyen is, mert voltak és vannak olyan népcsoportok, amelyek különösen fogékonyak az okkult (rejtett) dolgokra nézve. Világos Isten szava: „Utálatos Isten előtt az, aki ezt cselekszi”. Ez az egyetlen hely a Bibliában ahol azt olvassuk, hogy az utálatos Isten előtt, aki jósnőhöz, jövendőmondóhoz, halottidézőhöz, szellemidézőhöz és hasonló okkult módszerekhez fordul.

Isten a bűnt gyűlöli, de az embert szereti. Itt azonban azt olvassuk: aki ilyen ördögi praktikákba belemegy, az magával Istennel kerül szembe. A bűbájosság ennek a gyűjtő, összefoglaló elnevezése. Beletartozik ebbe a kártyavetés, a babonaságok különböző fajtái. Szobasarkok megszámolása, lekopogás, üres tányér szép idő lesz, a jegymagyarázás, az álomfejtés és a másokra igézést, rontást küldők sokféle módszere. Az Ézsaiás könyve 8. fej. 19. versétől is világosan olvashatjuk: nem hagyja büntetés, következmény nélkül Isten azt, aki ezekkel a módszerekkel él, vagy ezekhez fordul. A 21. vers az egyik legszörnyűbb következményként a súlyos, mai nevén depresssziónak nevezett megkötözöttséget írja le.

Vannak olyanok, akik szándékosan és vannak olyanok, akik tudatlanságból esnek bele ebben a csapdába. Az apostolok Cselekedeteiben azt olvassuk: 17,30: „Isten a tudatlanság idejét elnézte, de most mindenkinek azt mondja, hogy mindenki mindenhol térjen meg” – mármint ebből az Istenhez.

Van szabadulás az ilyen kötelékekből, de ezt a kérdést érdemes ezekben a kérdésekben jártas lelkigondozóval megbeszélni. Jézus a szabadulásról beszélt, amikor a názáreti zsinagógában az első szolgálata elhangzott: ”Az Úrnak Lelke van énrajtam… azért jöttem, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak (itt a lelkileg megkötözöttek kifejezésnek is fordíthatjuk az ősi szöveget), szabadon bocsássam a lesújtottakat (a depresszió kifejezés magyar megfelelője). Jézus tehát arról is beszél, hogy vannak depressziósok, akik nem betegek, hanem kötözöttek, ezért kell szabadon bocsátani őket. Ezt Jézus tudja egyedül megtenni, de Ő megteszi. Kereszthalála érdeméért Isten megadja annak, aki ezt tőle kéri.

A jövőnk Isten kezében van, hozzá fordulhatunk, Őt kérdezhetjük, majd Isten eldönti, hogy akar-e válaszolni a kérdéseinkre, vagy nem!

Varga Róbert lelkipásztor, 20 91 75 888