Amit ember szíve meg sem sejtett…

Hanem amint meg van írva: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.” Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által, mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. (1 Korinthus 2,9-10)

Isten mindent a Szentlélek munkája által készít el. Gondoskodó szeretete magában foglalja mindazt, amire rövid életünk ideje alatt szükségünk van.

Isten teremtése készít el mindent. A teremtés nem fejeződött be. Világ teremtése igen, de a napi kérdésekben az Isten teremtő ereje a Lélek által ugyanúgy működik. Bűn helyére bocsánatot ad, betegség helyére egészséget teremt, lelki sötétség helyére tőle való világosságot és lehet folytatni, hogy ki hogyan látja meg Isten teremtő munkáját az életében.

Ezen a világon minden, amit látunk teremtőre utal. Ahogyan egy könyv, egy elektromos készülék, egy gépkocsi, egy épület, egy híd sem csak úgy magától jön létre, ugyanúgy minden, ami az emberi léttel összefüggő, amitől az ember Isten képmása, az Istenre mutat vissza. Így igaz az is, ahogy akik Isten szeretik, azoknak olyan életet, olyan ajándékokat készít el a szerető Isten, amit az értelem ki nem találhat és az emberi szív el sem gondolhat.

Immanuel Kant filozófus azt írta: “Két dolog van, a világon, amelyek soha meg nem szűnő csodálatra indítanak: a csillagos ég felettem és a lelkiismeret szava bennem!” Isten a Szentlélek által megszólalhat az emberi lelkiismereten keresztül is, de a bűneset óta a mi lelki megítélő képességünk is töredékes.

Mint ahogyan a nép szava nem Isten szava, mert egyszer a “nép” Pilátus, előtt, mikor ő azt mondta, hogy Jézusban nem talált bűnt, elengedi, – a nép azt üvöltötte: “feszítsd meg!” Ez egészen biztosan nem Isten szava volt.

De időnként megszólalhat Isten belül a szívünk csendjében és a Biblia olvasása közben. Míg mi imádkozunk, olvassuk a szentírást, Isten azt készíti el nekünk, amit el sem tudunk gondolni, mert az ő útjai mások, mint a mi gondolataink. Akik Őt szeretik, azok ismerhetik meg az életútjukra nézve az Isten által elkészítetteket, az Ő Fia, Jézus érdeméért.

Varga Róbert lelkipásztor