Isten útjai, a mi útjaink, találkozások Jézussal

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam. (János 14,6)

1. Vakság és sötétség útján. Mk. 10,46-52. Bartimeus vaksága lelki és testi volt. Sokszor azt mondják, súlyosabb a testi. Valóban rettenetes, amikor valaki látott és megvakul. Legalább ilyen rossz, ha valaki egy életen át az Isten nélküli, lelki vakságban él. Az emberi gondolkodás szerint nem így van, de Isten igéje szerint igen. 

2. A temetőbe vivő úton. Luk 7,11-17. A naini ifjú és édesanyja. Van akit visznek, van aki megy egy koporsó után a temetőbe. Az igazság az, hogy senki nem akar önként odamenni. Onnan és a kárhozatból sincs visszatérés, de lehet útközben találkozni Jézussal. Mindig az élet és a halál menete találkozik. Jézus szól és a lelkileg halott feltámad. Jézus eljön másodszor és mindenki feltámad. Ki ítéletre, ki kárhozatra. Melyik úton járunk? Az élet, vagy a halál útján?

3. A csalódottság útján. Luk.24,13-35. Emberekben lehet csalódni, de Istenben sohasem. Az Emmausba tartó tanítványok azt gondolták, hogy Jézus halálával mindennek vége. Nem értették és hitték, hogy amit végnek gondoltak, az volt az igaz kezdet. Amikor felismerik, hogy Jézus, a feltámadott Jézus van velük, akkor szinte “repülnek” vissza Jeruzsálembe, hogy elmondják a többieknek: találkoztak a Feltámadottal az úton. Volt-e már találkozásod Vele? Igazi boldogságot, csak Ő adhat.

4. A járatlan úton. Ap.Csel. 8,26-39. Az Etióp kincstárnok elment egészen Jeruzsálemig, mert hallott Istenről. Visszafelé találkozott valakivel, aki világossá tette a számára: Jézus az Isten Fia. Isten megszólíthat bárkit, mindenkit aki egyedül járja, éli az életútját. Aki Istent keresi, azt Isten megtalálja. Etiópiában van a legnagyobb afrikai keresztyén közösség. A kincstárnok hazaérve elmondta, hogy találkozott a feltámadott Jézussal.

5. A harag és gyűlölködés útján. Ap.Csel, 9-11 Saulus szívből gyűlölte Jézus követőit, de kész volt a szíve arra is, hogy Isten változtathat a gondolkodásán, nézőpontján, tévedésen alapuló vallásosságán. Így lett a damaszkuszi úton a vallásos Saulból, Jézus Krisztust követő hívő keresztyénné, Pál apostollá. Kutyából nem lesz szalonna, mondja a népi közmondás. Kiderül: Az Isten Országában minden kutyából “szalonna” lesz, vagyis, aki megismeri Jézust ott az istentelen életből is Istent követő keresztyén élet lesz. Jézus azt mondja: Ján. 14. “Én vagyok az út, az igazság és az élet.” Aki találkozik vele, az az útra, az Istenhez vezető útra talál rá. Az többé nem keresi az élet értelmét sem, mert megtalálta az egyetlen igazságot, és nem keresi tovább sem azt, sem az utat. 

6. Advent karácsonyhoz vezető út. Kinek-kinek az életútja hosszú, vagy rövid. Amíg lehet, fogadd el az Isten bűnbocsátó kegyelmét, Jézus azért született meg és halt meg, hogy mi ne úttalan utakon, vallásokban, filozófiában, tévhitekben, az okkultizmusban gyökerező spiritizmusban, keressük a megoldást, hanem az Isten útján járjunk, egészen addig, míg meg nem érkezünk Hozzá a dicsőségbe.

Varga Róbert lelkipásztor