Csütörtöki áhitat

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

“Ezek voltak a fazekasok, akik Netáimban és Gedérában laktak. A király mellett laktak ott, az ő szolgálatában.” (1 Krónikák 4,23)

júda leszármazottai voltak azok, akikről itt olvasunk. A nemzetségtáblázatokat általában átlapozza midenki, azt gondolván, hogy unalmas, és nem is lehet bennük üzenet. Pedig ez nem így van. Amikor olvassuk a Biblia elején a nemzetségtáblázatokat, csak annyi áll ott: élt ennyi és ennyi évet, azután meghalt.

Aztán felbukkan egy név: Énók. Az 5 Móz.18-24 aztírja: Énók az Istennel járt, egyszer csak  eltűnt, mert magához vette őt Isten. Vagyis nem halt meg. Istennel járt, Isten pedig magához vette.

A fazekasok nevét nem ismerjük. A király szolgálatában álltak és a király megbecsülte őket. Minden munkának az adja meg az értékét, hogy mi célból, kinek  kiért végezzük. Ezért nem az a lényeg igazán, hogy mit csiná- lunk, hanem az, kinek végezzük!

Mindent lehet Isten dicsőségére végezni, és lehet csupán saját hasznunkra. Netaimban és Gederában laktak, ez a két szó azt jelenti: tövisek és sövények mellett. Nem valami kellemes hely, de nekik az volt a lényeg, hogy a király megbecsüli őket. A király birtokán volt a helyük, és ez elég volt számukra. A király gondoskodott róluk. Szállás, étel, fizetés- vagyis eltartotta őket.

Így van ez ma is a keresztyénekkel. A  Királyok  Királya az Uraknak Ura, Jézus Krisztus az, aki megtart és eltart mindenkit, aki hozzá tartozik, benne hisz. Az Ő oltalma alatt, “birtokán” élni a békesség forrása és a legnagyobb biztonság a számunkra. Még akkor is, ha vannak “tövisek” az életutunk sövényei mellett.

Te a Király munkása vagy? Hiszel benne? Ő az életed Ura, Királya? 

Varga Róbert lelkipásztor