Csütörtöki áhitat

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Mert egyszer is, másszor is el akartunk menni hozzátok, kiváltképpen én, Pál, de megakadályozott minket a Sátán. (1 Thessz.2,18)

Mi nem nagyon szeretjük az akadályokat. Időnként személyes sértésnek tartjuk, ha valami nem úgy alakul, történik, ahogyan azt mi elgondoltuk, terveztük. Thesszalonikában nagy békességben éltek a gyülekezet tagjai. Nem voltak sokan, de a kicsiny közösségben nagyon szerették egymást. Pál apostolt lelki atyjuknak tartották és amikor csak elment hozzájuk mindig örömmel fogadták.


Az akadályok felmerülése az ember életében mindennapi esemény. Itt azonban nagyon feltűnő az apostol megjegyzése: „megakadályozott a Sátán”. Kiderül ebből, hogy ha korlátozottan is, de a világban működő gonosznak van hatalma. Még arra is, hogy a hívők életében akadályokat támaszszon.

Sokan nem csak a vírust, de az Ördög, a Sátán létezését is tagadják. A Sátán az ószövetségi elnevezése a gonosznak, azt jelenti: „Vádló”. A Diabolosz, az újszövetségi megfelelője, azt jelenti összezavar, egymásnak ugraszt, veszekedést okoz. Nem is kell mondani, hogy hány ember, család életét keserítette már meg a Diabolosz. Pált is megakadályozta abban, hogy Thesszalonikába menjen.


Mi ilyenkor a teendő? Az apostol ezt alázatosan elfogadta, nem tudta, hogy Isten miért engedte meg, hogy ne tudjon elmenni a testvérekhez, de azt tudta, hogy az ő mennyei Atyja, soha nem téved. Ez a kiindulási pont.

Időnként az akadályok azért jelentkeznek, mert a hitünk erősségét méri az Isten. Lássuk magunk is, hol állunk?! Az Istennel kapcsolatos, hitbeli kételyek támasztása, soha nem Istentől van. A „csakugyan azt mondta az Isten”- pedig ott olvasható a Bibliában, amikor az Édenben a Sátán Isten ellen fellázította az első emberpárt, ezzel a lelki és testi halálukat okozta. A csakugyan szó mindig az ördögtől van, ha ezzel Isten szeretetét, gondoskodását és tervét kérdőjelezi meg.

Az is lehet tőle, amikor halogatása bír rá. Majd holnap, elvégzem, majd holnap, elmegyek oda, ahova kell, majd holnap megtérek Istenhez.

Rábír felesleges kiadásokra és belekergethet beláthatatlan végű adósságcsapdába.

Lehet akadály a tétlenségre való buzdítás is. Az Ördög nem bánja, ha egy keresztyén nem tesz semmit, csak az Isten akaratát ne kérdezze. Azt akarja, hogy felejtsük el a hívogatást Krisztushoz, ne beszéljünk a hitről, ne látogassunk betegeket, ne akarjunk Isten szavával vigasztalni, bátorítani. Ne mondjunk és ne tegyünk semmit, foglalkozzunk csak saját magunkkal. Elvonja Istenről és az engedelmességről a figyelmünket, legyünk mi Isten ügyében az akadályok.

Az Istennek engedelmeskedő embernek nem kell ebbe csapdába esnie. Tud ellenállni és győzelmet aratni, mert Jézus ott van vele!

Varga Róbert lelkipásztor