A Biblia szerzője

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. (2Timótues 3,16)

Mindig voltak és lesznek olyan emberek, akik azt mondják, állítják, hogy a Biblia ószövetségi része egy nép történelmét, vándorlását, királyainak viselt dolgait írja le, és nem Isten szava. A Szentírás azonban mást tanít.

Ezen a helyen nyilvánvalóan és egyértelműen azt adja mindenki tudtára:  az egész Biblia, az Ószövetség és az Újszövetség is Isten szava. Ezt maga Isten mondja, és Ő nem hazudik! Istentől ihletett könyv a Biblia. Nem egy forró és unalmas délután, a pusztában valakinek eszébe jutott, hogy kellene pár fejezetet írni a zsidó nép történetéből, mellesleg Jézus életének részleteit sem ártana írásba foglalni. Elkezdték írni és így jött létre a Biblia.

Azt olvassuk. “A teljes Írás Istentől (Szentlelke által) ihletett”, inspirált. Amikor a titkárnő, vagy gépírónő leír egy levelet, azt nem ő írja, csak ő foglalja írásba, de a szerző a főnök! Isten ihlette a Biblia könyveinek leíróit az írásra. Nem Mózes, Pál vagy Jakab írta a leveleket, ők csak leírták azt, amire Isten ihlette őket.

A Szentírás hasznos, hogy tanítson Isten útjára. Amikor kell feddjen – hibás döntések helyett Isten vezetése, hogy jobban tudjunk engedelmeskedni és a gondolataink, életünk egyre inkább Isten szerint való legyen. Az Isten igazságának megismerésében növekedjünk és nevelődjünk, hogy egyre tökéletesebben tudjunk és akarjunk Istennek engedelmeskedni. Mindezt azért, hogy az életünk változzon az Isten akarata szerint és azokat cselekedjük, ami kedves előtte. A cselekedeteknek nem érdemszerző erejük van, hanem az Isten szeretetét ülteti át az az élet-gyakorlatba, annál, aki Őrá figyel.

Taníthat-e, fegyelmezhet-e, inthet-e és bátoríthat e- jó cselekedetekre minket az Isten? Aki hisz Jézusban, az hitében nap mint nap növekszik, és “tökéletesedik!” 

Varga Róbert lelkipásztor