Ezt mondja Isten…

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Így szól az ÚR, a te Megváltód, Izráel Szentje: Én vagyok az ÚR, a te Istened, aki hasznosra tanítalak, és azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. (Ézs. 48,17.)

Az első, ami kiderül ebből a részből, hogy Isten nem halott, nem öregedett meg, és nem néma. Beszél, szól, igéje, Szentlelke, a történések és a történelem alakítása által. Feltétele ennek, hogy Ő legyen a mi Istenünk és nem más valaki vagy más valami. Vagyis a vezetést az Ővele való szövetségben élőknek ígéri. Aki nem hisz benne, annak nincs ilyen ígéret, mert azt nem tudja vezetni, hiszen nem olvassa a Bibliát, nincs “lelki füle” arra, hogy megértse, kiszűrje a sok külső eseményből azt, ami egyértelműen Isten “hangja”. Róma 8,14: “Akiket Isten Lelke vezet, azok Isten gyermekei…”.

Isten vezetése nem ütközik bele az akaratunk kérdésébe, mert nem erőlteti ránk a vezetését. Nem ütközik az aggodalmaskodás kérdésébe sem, hiszen pont az tesz valakit aggodalmaskodástól mentessé, ha rábízza magát a Gondviselő Istenre. János 10,27: Jézus azt mondta, “Az én juhaim megismerik a hangomat, idegent pedig nem követnek!” Ezt persze nem a fül általi hang hallására értette, hanem a szívbéli bizonyosságra és mindarra, amin keresztül Isten vezetést adhat. Mi sokszor gépiesen imádkozzuk a Mi Atyánk imádságával: “Legyen meg a Te akaratod!”. Amikor az történik, akkor nem egyszer kétségbeesünk, mert azért nem úgy gondoltuk, vagy nem gondoltuk még az imádságot sem igazán komolyan.

Isten vezetésében vannak kerülő utak, pl. Mózes és Izrael vándorlása a pusztában – bemehettek volna előbb is az ígéret földjére, de nem hittek a kémeknek! Előfordul, hogy a körülmények olyanok, mintha az Isten akarata lenne pl. Jónásnak ott volt a hajó Tarzusz felé, csakhogy nem oda, hanem Ninivébe küldte őt Isten, az pont az ellenkező irányban feküdt. Az, hogy a kikötőben ott volt egy hajó, ki tudta fizetni a viteldíjat még nem jelentette azt, hogy az Isten vezetése volt. Istennek sokféleceszköze van, épp Jónás könyvéből derül ki ez: vihar, cethal, hirtelen nőtt bokor, stb.

Fontos a belső békesség egy kérdésben, végiggondolni józanul, akarhatja-e azt Isten, nem idegen-e amit megértettél, a Szentírás egész lelkületétől? Álmok, látomások csak addig voltak Isten vezetésének eszközei, amíg nem adta a kezünkbe a leírt Bibliát. Az utolsó időkben pedig szólt az Ő egyszülött Fia által, Jézus élete, szolgálata, halála, feltámadása, bizonyság Isten szeretetéről. Hogyne adna akkor azoknak, akik Hozzá tartoznak vezetést, ha azt őszintén kérjük, akarjuk, ha csak azt akarjuk tenni, amit Ő mond! 1Thessz. 5,21: Vizsgáljuk meg a dolgokat, és majd Isten Lelke ad nekünk belátást mindenben, ezt megígérte! Természetfeletti vezetést nem ígért, de a Szentírás, az imádság, az igehirdetés és időnként egy-egy hívő testvér általi tanácsot igen.

Varga Róbert lelkipásztor