Gyógyulni…

Kedves olvasó és imádkozó Testvérek!

Péter pedig azt mondta: Ezüstöm és aranyam nincs, de amim van, azt adom neked: A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj! Ap.Csel.3,6

Éktelen volt, hogy a jeruzsálemi templom, Ékes kapujának környékét ellepték a koldusok és a betegek. Arra vártak, hogy valaki adományt adjon, régies szóval alamizsnát. Ez lehetett egy alma, egy pár lepton vagy egy szelet kenyér vagy egy marék olajbogyó. Az utcán volt a nyomorúság.

Ma sincs ez másképpen. Ma is látunk hontalanokat, betegeket, nincsteleneket és alkoholistákat. Nem csak az utcán, hanem a munkahe-  lyeken és a lakásokban is. Van, aki a kocsmában iszik, de sokan otthon. Koldus is van bőven. Nem csak kenyeret koldulnak, de egy-egy szerető szót, törődést meghallgatást, megértést. Annyiféle koldus és koldulás létezik. Nekünk pedig olyan kemény lett már a szívünk, hogy eszünkbe sem jut a legtöbbünknek, hogy segítsen, inkább sietve elmegyünk mellettük, nem is kérdezzük meg a másiktól, hogy hogyan van, mert a végén még elkezdi mondani, és nekünk végig kell hallgatnunk.

Péterék is látták, érezték, hogy segíteni kell az Ékes kapuban ülő kolduson, de azt is megértették, nem a pénz az igazi segítség. Akkor még az apostoloknak megvolt a gyógyítás karizmája. A második tanítványi generációnak már nem. Kiderült, újra kiderült: Jézus neve gyógyít, elég kimondani és neve erejére kitakarodik a betegség egy emberből, minden gonosszal együtt és teljesen megváltozik. Aranyuk és ezüstjük nem volt, de Jézus neve megszabadította a koldust a bajától, pedig az születése óta kínozta.

Minket születésünk óta kínoz az Isten elleni lázadás édeni bűne, ezért van annyi nyomorúság, szeretetlenség, békétlenség és háború. Jézus nevére valóban minden térd meghajlik. mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.

A  szabadulás után a templomba megy be a koldus, mert tudta, hogy az Isten gyógyította meg. Addig csak a templom közelébe mehetett, hiszen beteg volt. Amikor Jézus megszabadította, bemehetett a templomi közösségbe. Nézz ránk! – mondták az apostolok.

Amikor hittel Jézusra “néz” valaki – elkezd gyógyulni, meggyógyulni, megszabadulni. Új életet kap. Nem csoda, hogy ez az egykori koldus ugrándozott a templomban. Próbálgatta az “új” lábát, azzal fejezte ki az örömét.  Hittel “nézni” Jézusra, az maga a gyógyulás. Hinni abban, aki meghalt értünk, az egyetlen út az életre és a gyógyulásra.

Varga Róbert lelkipásztor