Heti ige

Olvasandó: Lukács 21,10-14.

Kedves Olvasók!

Április első napjaiban érünk a református Bibliaolvasó kalauz szerint a fent írt részhez a Lukács evangéliumában. Az a helyzet, mint amiben most a világ országai vannak, a szekták számára mindig nagyszerű napi illusztráció arra: Mi megmondtuk előre, hogy így lesz. Nem fogunk beállni a sorba. Ilyen helyzetben nincs szüksége arra senkinek, hogy még mélyebbre nyomja valaki. Amikor tehát ezeket a sorokat olvassuk, akkor jó figyelni arra, amit Jézus valóban mondott. Egyrészt már a tanítványok is azt kérdezik Jézustól, hogy mikor lesz mindez? (21,7.v.) “Jézus így válaszolt:” Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszenek titeket!” ! Tehát: minden esemény lehet megtévesztő esemény! Kétségtelenül ír arról Jézus, hogy lesznek helyi és na- gyobb területre kiterjedő háborúk. (10.v.) Vannak most is. De az is kérdés, hogy a migránsok áradata, valóban az, aminek látszik? Katonaköteles, nem egyszer kiderült, hogy kiképzett, hadviseltek beszivárgása Európába biztosan nem lehet egy háború része? Miért gondoljuk, hogy azt ma ugyanúgy vívnak, szerveznek egy hadviselést, mint 500 vagy 70 évvel ezelőtt?? De Buda 1541-es, törökök általi elfoglalását olvassuk csak el! Akkor hogyan is történt? Vannak földrengések és voltak és lesznek járványok is. Éhínségek ( a legtöbb háztartásban legalább 1 hónapra való tartalék van!) és rettenetes dogok történnek. Nekem az is rettenetes, hogy valaki bántalmaz egy 17 éves lányt és aztán bedobja egy aknába, ahol az áldozat megfullad. Majd az elkövető simán kisétálhat a bíróság épületéből és röhögve! szelfit készít, mert a bírónő (NŐ!!) nem talált elég okot, hogy továbbra is benn maradjon. Mi van ennél rettenetesebb egy szülőnek, vagy testvérnek?

Visszatérve a Biblia szövegéhez: láttunk hatalmas jeleket az égen, amiről Jézus beszél? Nem. Természetesen komolyan kell venni azt, amit mondott a mi Urunk. Megmondta, hogy a templomból Jeruzsálemben kő kövön nem marad, mert lerombolják. Kr.u. 70-ben ez meg is történt, amikor a római csapatok a várost és templomot földig rombolták.

Bizonyosak lehetünk abban, hogy minden más is beteljesedik, amit mondott. Az utolsó idő azonban már akkor elkezdődött, mikor Jézus Krisztus megszületett. A Zsidókhoz írt levél világosan válaszol: Zsid.1,1-12 “Miután régen sokszor sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz, ezekben a végső időkben a Fiú által szól hozzánk…” Isten tehát megmondja: Jézus eljövetelével elindult az utolsó aión/világkorszak, de nem mondta meg senkinek és nem is fogja megmondani, hogy ebben hol tartunk. Egyszerűen nem tartozik ránk. Nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk, hanem azzal, hogy akiket csak lehet hívjunk Jézushoz, mert Ő a mi erősségünk és békességünk forrása, vigasztalásunk és tanácsosunk baj idején. Római levél 15,4: “…békesség, békességes tűrés által reménységünk legyen!” Ez a legfontosabb. Mi a jövőt (hála Istennek) nem ismerjük. Jézus Krisztus azonban igen. Ezért mondja, üzeni azt azoknak, akik hozzá tartoznak és akikek NEM vesz ki a világból, nem vesz ki a tűzből, de megőriz a tűzben!!

Olvassuk el azt a biztatást, ami Pál apostolon keresztül érkezett, érkezik el hozzánk: Róma 8,38. verseiben. Semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől. Semmi! Sem járvány, sem földrengés, sem kerítést ostromló tömeg, sem semmi más. Ez a lényeg. Mi pedig húzzuk szorosabbra a hit kötelét, amely összeköt bennünket Jézussal. Amennyiben nincs ilyen összeköttetésünk Vele, akkor valóban itt van a kedvező idő a számunkra, hogy legyen.

Isten óvjon Mindnyájunkat!

Varga Róbert lelkipásztor.