A megmenekülés útja

Kedves olvasó és imádkozó testvérek!

És ahogyan felemelte Mózes a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának felemeltetnie (János 3,14)

A kép, amit Jézus a hallgató elé adott, a több ezer évvel azelőtti pusztai vándorlás idejéből való volt. A nép kivonult Egyiptomból, és az ígéret földje felé tartott. Közben fellázadtak Mózes ellen a körülmények miatt. A lázadás szörnyű  következményekkel járt. Valójában a lázadás nem Isten embere, Mózes, hanem maga Isten ellen történt. A következmény az volt, hogy mérges kígyók lepték el az izraeliták táborát, és hullottak az emberek a harapások miatt. Ekkor Mózes Istenhez fordult és azt kérte, hogy Isten vegye le róluk ítélő kezét, és vegye el tőlük a kígyókat. A kígyó képe a Szentírásban mindig az ősbűnre, az Éden-kertben történt, Isten elleni lázadásra utal. Talán sokan menekültek, mások botokkal próbáltak szembeszállni a kígyók tömegével, de nem volt segítség – aratott a halál a marások miatt.

A kép az Isten elleni lázadás bűnét hordozza. Ahogyan a kígyók ellen, úgy a bűn ellen sem segít az elrejtőzés, mert a kígyók a sátrakba is bejutottak. Nem segít hadakozás, hadonászás sem, csak egy valami segít: belátni a vétkem, megvallani azt Istennek, és elfogadni a Jézus kereszthaláláért Istentől kapott bocsánatot. Mózes egy rézkígyót készített, és aki csak felnézett arra, életben maradt.

A 2Móz,15-16 azt olvassuk: “Én az Úr vagyok a gyógyítód!” Nincs más segítség, örömben, bánatban, jólétben és ínség idején, mint Istenhez fordulni és Benne megbízni. Jézust felemelték a keresztre, és ott szerezte meg halála által a mi bűneinkre a bocsánatot. Más személy, más út nincs a megmenekülésre. A Jézus keresztjére szegezett INRI felirat: Názáreti Jézus a zsidók királya, pont erre utal: helyettünk és értünk Őt verték keresztre, mi tehát, ha elfogadjuk bűnbocsátó, megváltó kegyelmét, szabadok vagyunk. “Nézz fel Jézusra!”Hinni azt jelenti: Látni Őt és látni azt, hogy Őérte kapunk Istentől bocsánatot.

Varga Róbert lelkipásztor