Van-e a hálómban hal?

Ezek után ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tiberiás-tengernél. Megjelenése pedig így történt. Együtt volt Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, Nátánaél a galileai Kánából, Zebedeus fiai és még kettő a tanítványai közül. Simon Péter azt mondta nekik: Elmegyek halászni. Mire ők azt válaszolták: Mi is veled megyünk. Elmentek, és hajóba szálltak, de azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor pedig már reggeledett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus az. Jézus akkor megkérdezte tőlük: Fiaim, van valami ennivalótok? Azt felelték neki: Nincsen. Ő pedig azt mondta nekik: Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették hát, de kivonni már nem bírták a halak sokasága miatt. Akkor az a tanítvány, akit Jézus szeretett, ezt mondta Péternek: Az Úr van ott! Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy az Úr van ott, magára vette az ingét, mert mezítelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött, mert nem messze voltak a parttól, hanem mintegy kétszáz könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amikor partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon hal és kenyér. (János ev. 21,1-9)

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

Az evangéliumi leírások végéhez ért János apostol. Jézus halála és temetése után a teljes csüggedés és kilátástalanság érzése vett erőt a tanítványokon. Mindent elfelejtettek, amit Jézus addig mondott. Azt is, hogy előttük megy Galileéba és ott újra találkoznak majd. Ők úgy gondolták, hogy Jézus előremegy, és megvárja őket a Tiberiás tengernél. Ki gondolt arra, hogy ez az út a halálon, temetésen, feltámadáson és megjelenésen át vezet majd?

Mi emberek, csak emberi módon tudunk gondolkodni. Érethető ez, csak az nem, ha azt nem értjük, hogy Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Jézus világosan megmondta, hogy Jeruzsálemben a szenvedés és a halál várja, de a tanítványok nem hitték el, hogy ez megtörténhet a Mesterrel. Szürke hajnal van, amikor újra a Tiberiás tenger partján halásznak. Egész éjjel, hiába, semmit sem fognak. Reggel ott van a parton Jézus, de nem hiszik, hogy ő az.

Aztán világossá teszi: Amikor valaki engedelmeskedik neki, annak a hálója megtelik hallal, az élete pedig az Isten áldásával. Olyan sok halat fognak, hogy ki sem tudták húzni a hálót. Így van ez. Jézus szól és a halak belemennek Péterék hálójába. Egy másik evangélista azt írja ezzel kapcsolatban, hogy a Tiberiás tenger “összes” halát kifogták. Ez költői túlzás, de azt fejezi ki az író, hogy Isten szavának minden engedelmeskedik. Amikor látják a csodát, hisznek és Péteréket nem lehet többé megállítani. Otthagyják a halászhálót és emberhalásszá válnak. Isten szavának engedve, embereket hívnak a keresztyén hitre. Ilyen emberekké akar formálni bennünket is Jézus. Élete, halála, feltámadása ereje által.

Varga Róbert lelkipásztor