Teremjetek gyümölcsöt!

“Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” (János ev. 15, 16.)

Kedves imádkozó és olvasó Testvérek!

A gyümölcsöt nem lehet gyártani, a gyümölcs a gyümölcsfán terem. Lehet érlelésgyorsító gázt használni, de az igazi gyümölcs akkor jó, ha a fán érik meg, és amikor valaki a kezét alá teszi az érett gyümölcsnek, akkor erőlködés nélkül tudja azt leszedni a fáról.

Jézus azt mondja: amire elhívott minden keresztyént az az, hogy “teremjék” a hit gyümölcsét. Nem erőlködés, nem izzasztó feladat és nem  teljesítmény a cél, hanem a lelkileg gyümölcstermő, másokra nézve is hasznos keresztyén gondolkodás, cselekedet, szó és élet.

Mi a hit gyümölcse? A legrövidebb, de legvilágosabb megfogalmazását  “Lélek gyümölcse” bibliai kifejezésnek a Gal. 5,22-23-ban találjuk meg.: Ez a “szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” 9 tulajdonság, ajándékba, az életre, egy egész életre.

Saját erővel nem tudjuk kitermelni, kiizzadni, kikönyörögni és a Lélek gyümölcse szerint élni. Nem önerőből, hanem Isten ereje által. Jézus a János evangéliumában világosan megmondta: az tud gyömölcsöt “teremni”, aki szoros összeköttetésben áll a szőlőtővel Jézussal, aki a gyökér is.

Mi a gyümölcs  a hétköznapokban? Az, hogy aki már ismeri Jézust az többé nem gondolkodik, szól és cselekszik saját akaratra, indulata szerint, hanem újra és újra kérdés a számára: Mi lehet az Isten jó, kedves és tökéletes akarata? Jézusban maradni azt jelenti, kitartani a hitben akkor is, amikor valakit igazságtalan vád ér, amikor hamis híreket híresztelnek rólad és gyalázkodással vagy körülvéve. Mindaz, ami Isten szerint való jó gondolat, róla való bizonyságtétel, kedves szó, mosoly, vagy amit Isten valódi jó cselekedetnek nevez, abban kitartani, az gyümölcs, a hit gyümölcse. 

“Gyümölcstermő életed van?”  Isten és emberek előtt hasznos, értékes, igazi?  Jézus halála és feltámadása által ezt készítette el az Isten mindnyájunknak.

Varga Róbert lelkipásztor