Amit szeretnétek…

Kedves olvasó és imádkozó testvérek! 

Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény és a próféták. (Máté 7,12)

Valakit, akit zsoldos katonaként szolgált, teljesen tönkretettek a háborúk. Amikor egy egyházi konferencián felállt a következőket mondta: “Azt értettem meg, hogy csak akkor érnek véget a háborúk, ha az emberek azt kezdik el tenni a másikkal, amit maguk is szeretnék ha valaki velük tenne”. Az előadó azt mondta: “Nem volt szívem, hogy megmondjam neki, ezt 2000 évvel ezelőtt már valaki elmondta.” Ezt az embert az értelmetlen, pénzért elhordozott szenvedések sora juttatta el oda, hogy felismerje Isten igazságát.

Ami Isten szerint helyes, az mindig valamilyen módon jó gyümölcsöt is hoz. Az ami Isten Igéjének mércéjén megáll, az annak, aki gondolja, mondja, cselekszi, mindig jó eredményt, felismerés és döntést hoz.

Bernard Show-t igazán nem lehet keresztyénnek mondani, de ezt írta: “Miután 60 éven át figyeltem az emberi események  világát, kijelentem, hogy nem látok más kivezető utat a világ nyomorúságából, csak azt, amelyet Krisztus választana, ha egy modern államférfi feladatát kellene  elvállalnia”. 

Amit szeretnénk, azt kell tenni másokkal. Ez azonban veszteséget jelent. “Elveszítjük” a haragot a másikkal szemben, elveszítjük a felsőbbrendűség  hamis érzését, elveszítjük, hogy mi jobbnak gondoltuk magunkat a másiknál, elveszítjük azt a hamis illúziót, hogy a másik bűnösebb nálunk és még sok hasonlót. Ezért olyan fájdalmas belátnunk, hogy az Isten előtt minden ember egyenlő. Nincs személyválogatás. Nincs rossz, vagy jó ember, csak bűnös és az eredendő bűnből, bűntől megváltott ember. Vagyis mindannyian rászorulunk Isten bűnbocsájtó kegyelmére, Jézusért, Isten egyszülött Fiáért. Az önző anyagelvű gondolkodás világa ezért esik ítélet alá. Aki nem hisz Istenben, annak ugyanis nem marad más, csak a szerzés és a birtoklás, azt pedig már régen tudjuk: egyik sem tesz boldoggá, legfeljebb jómódúvá. Amíg az élete valakinek nem kerül Isten kezébe, maga tartja a kezében azt, mi pedig nem tudunk magunkra vigyázni, és nem tudjuk magunkat megváltani. Jézus azonban már megváltott, csak hinni kell ezt.

Varga Róbert lelkipásztor